Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: KM

Kaitseministeerium ja Tartu Ülikooli teaduskool sõlmisid lepingu, et korraldada järgmisel kevadel esmakordselt gümnaasiumi ja kutseõppe õpilastele üleriigiline riigikaitsevõistlus.

Kaitseministeeriumi kantsleri Kristjan Priki sõnul on võistlusel mitu eesmärki, alustades teadus- ja tehnoloogiaalase arengu toetamisest kuni kaitsevaldkonna ja teaduse vaheliste seoste tutvustamise ning kaitsetahte kasvatamiseni.

„Eesmärk on motiveerida õpilasi omandama süvendatud teoreetilisi teadmisi riigikaitse valdkonnas, sealhulgas riigikaitseõpetuse seostest teiste õppeainetega, nagu matemaatika, füüsika, ajalugu, geograafia, ühiskonnaõpetus,“ märkis Prikk.

Ta lisas, et vähem tähtis pole noorte huvi tekitamine riigikaitse vastu tervikuna ja arusaam enda rollist selles. „Eesti riigikaitse algab tahtest ja sellesse panustab kogu ühiskond eesmärgiga valmistada elanikke ette lahendama võimalikku konflikti ja seda ka heidutuse teel ära hoidma,“ ütles Prikk.

Priki sõnul on kooli roll õpilaste isamaaliste väärtushoiakute väljakujunemisel märkimisväärne. „Valikainena toetab riigikaitseõpetus gümnaasiumi õppekavas nimetatud ühiskondlike väärtuste ja patriotismi arendamist, et õpilastest kujuneksid eetilised, vastutustundlikud ja aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed,“ lisas ta.

Võistluse peamine sihtrühm on gümnaasiumi- ja kutseõppeasutuste õpilased, kel koolis riigikaitseõpetus läbitud, kuid huvi korral võivad osaleda ka nooremad õpilased.

Tartu Ülikooli teaduskooli direktori Riin Tamme sõnul annab uus võistlus õpilastele võimaluse võrrelda oma teadmisi ja oskusi sarnaste huvidega eakaaslaste omadega.

„Võistlusega soovime näidata, et riigikaitse on palju enamat kui üksnes metsas roomamine. Kaitsevaldkond vajab analüüsi- ja kriitilise mõtlemise võimega ning iseseisva töö oskusega teravaid pliiatseid. Just neid kompetentse me uue võistlusega õpilastes arendamegi,“ ütles Tamm.

Ta lisas, et loodetavasti aitab riigikaitseõpetuse võistlus noortel paremini valmistuda ka tulevikus eesseisvaks kaitseväeteenistuseks.

Kaitseministeeriumi kantsleri Priki sõnul on riigikaitsevõistlus nii-öelda pilootprojekt ehk suure huvi korral võiks tulevikus korraldada ka riigikaitse olümpiaadi.

Ainevõistluse korraldab Tartu Ülikooli teaduskool koos Kaitseministeeriumi ja Kaitseväega. Võistlus toimub 45-minutilise veebipõhisena testina Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas 7. aprillil 2021. Parimatele pannakse välja auhinnad.

Riigikaitseteemasid hakati üldhariduskoolides käsitlema 1990ndatel paljuski tänu entusiastidest õpetajatele. Tänaseks õpetatakse Kaitseministeeriumi toetusel riigikaitset valikainena 136 gümnaasiumis ja 20 kutseõppeasutuses.

Viimased uudised