Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Randolf Reiljan

Õppuse Kevadtorm suuremad harjutused maastikul on lõppenud, mistõttu esimesed õppusel osalenud reservväelased tagastasid hooldatud varustuse ning suundusid tagasi koju.

„Üpris palju oskusi oli veel meeles, mis oli veidi üllatav, ning puudused lihvisime kiiresti ära. Kolmandaks päevaks olime juba väga heal tasemel,” ütles staabi- ja sidekompanii rühmaülem lipnik Hendrik Ojaveer. „Kevadtorm on hea mõtteline paus argielust. Arvan, et võin terve rühma eest rääkida, et oleme kõik väga motiveeritud, koostöö ainult tugevdas seda tunnet.”

Lahkformeerimisel andsid reservväelased tagasi neile väljastatud varustuse ja relvad, millele eelnes selle põhjalik kontroll ja hooldus. Varustuse heaperemehelik hoidmine on oluline, et vajadusel olla valmis mobilisatsiooniks või järgmisteks reservõppekogunemisteks.

Lipnik Ojaveeri sõnul on üldine varustus, eriti uued rakmed, väga hea ning uus automaatrelv R-20 on kasutajasõbralik. „Hooldasime maastikul korduvalt varustust ja kasarmus võtsime hoolduse veelgi põhjalikumalt ette, et anda varustus tagasi heas korras,“ ütles lipnik Ojaveer. „See on oluline, et säiliks lahinguvõimekus ning teisalt, et järgmine kogunev reservrühm saaks varustuse kätte heas korras.”

Kaitsevägi teeb pidevalt jõupingutusi, et reservväelastel oleks kvaliteetne ja töökorras varustus. Õppuse Kevadtorm lahkformeerimise käigus viiakse läbi põhjalik kontroll, et tuvastada võimalikud kahjustused või puudused ning need vajadusel parandada. Lisaks hooldusele antakse reservväelastele ka tagasisidet varustuse kasutamise kohta ning jagatakse soovitusi ja juhiseid selle hooldamiseks.

„Me oleme reservarmee, reservväelased ongi meie põhijõud,” ütles õhutõrjepataljoni pataljoniveebel vanemveebel Keith Tarakanov. „Kevadtorm on ajateenijate mõistes viimane jõupingutus ja harjutamine, kus näeme, kas nad on saavutanud oma väljaõppe taseme. Sarnaselt on õppus ka reservväelastele oluline, kuna nad saavad oma teadmisi meelde tuletada.”

Õppus Kevadtorm jätkub sel nädalal lahinglaskmistega, millel osalevate üksuste koosseisus on ka reservväelasi. Viimased neist annavad varustuse ära ja jätkavad teenistust reservis pärast lahinglaskmiste lõppu.

Kaitsevägi on üles ehitatud reservväe põhimõttel, mis tähendab, et riigi kaitsejõudude põhijõu moodustavad reservis olevad sõjaliselt väljaõpetatud üksused. Reservüksused on kergelt mobiliseeritavad, sest reservis ei ole üksiksõdurite mass, vaid juba koos tegutsema harjutanud allüksused, mis koondatakse vajadusel kiirelt suuremateks üksusteks.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mille käigus harjutatakse sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist, kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid. Esmakordselt juhib õppust eelmisel aastal loodud diviis.

Viimased uudised