Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigihalduse minister Jaak Aab.

Eriolukorra juht Jüri Ratas määras riigihaldusminister Jaak Aabi eriolukorra tööde juhiks, kes peab tagama desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu väljaspool tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi.

Kuna Eestis on järsult suurenenud vajadus isikukaitsevahendite järele tuleb meditsiinitöötajate kõrval tagada nende varu ka teistele võimalike nakatanutega vahetusse kontakti sattuvatele esmareageerijatele, samuti sotsiaaltöötajatele ning riskigruppidele endile. Selle töö korraldamiseks määrati ametisse eriolukorra valdkondliku juhina Jaak Aab.

„Riigihalduse ministri määramine koordinaatoriks on mõistlik, arvestades, et vajaduste keskse väljaselgitamise ja vahendite jagamise puhul on tegemist riigi, kohalike omavalitsuste ja erasektori ülese teemaga,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „See töö vajab kiiret lahendust ja poliitilise tasandi vedamist.“

Viiruse leviku tõkestamiseks on paljud riigid kehtestanud piirikontrolli ning on seadnud piiranguid ekspordile, mistõttu on konkreetsetes kaubagruppides tekkinud tarneraskused. „Praeguseks on Päästeamet koondanud nelja regionaalse päästekeskuse abil kokku info isikukaitsevahendite vajadustest kohalikes omavalitsustes üle Eesti,“ ütles Jaak Aab. „Peame täiendavalt koondama eri osapoolte kaupa info, milliseid isikukaitsevahendeid kellele täpsemalt vaja, korraldama hanked ning suhtlema tarnijatega.“

Keskse koordinaatori rolli aitab ministril täita riigi tugiteenuste keskus.

Tervishoiuteenuste toimimiseks vajalike desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendite olemasolu korraldamisega tegeleb terviseamet, kellega tehakse koostööd.

Massiteabevahendid peavad selle eriolukorra juhi korralduse viivitamata, muutmata kujul ja tasuta avaldama. Selle kohta saadame ka ametliku teavituse.

Korraldus: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/pm2043k.pdf (PDF)
Korralduse seletuskiri: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_pm2043k.pdf (PDF)

Viimased uudised