Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Lõppenud taotlusvoor Natura metsa ning looduskaitseliste piirangute toetuse näitas erametsaomanike aktiivsust toetuste taotlemisel. Toetusi taotleti kokku üle 76 400 hektarile.

Erametsakeskusele laekus Natura metsa toetuse taotlusi üle eelarve küündides 5,043 miljoni euroni, mis ületas taotlusvooru eelarvet 28 tuhande euroga. Natura metsa toetust taotles 4955 erametsaomanikku kokku üle 68 500 hektarile. Suurim taotluste arv tuli Saare maakonnast, millele järgnesid Võru ja Harju maakond. Kõige vähem taotlusi laekus Jõgeva ja Ida-Viru maakonnast.

Erametsakeskus asub Natura taotlusi läbi vaatama ja kontrollima, mille tulemusena saab tõenäoliselt toetussumma välja maksta maksimaalses määras. Erametsakeskuse toetuste üksuse juht Maris Tõnuri toob välja, et taotletud kogupind on sarnane eelmise aastaga, kuid rahaline vahe tuleb sellest, et tänavu on rohkem taotlusi sihtkaitsevööndite eest. Piiranguvööndi eest on toetus 60 ning sihtkaitsevööndi eest 110 eurot hektari kohta.

Esmakordselt oli erametsaomanikel võimalik taotleda toetust looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu eest. Hüvitise määr on 60 eurot hektari kohta. Toetust taotleti 7880 hektarile kogusummas 472 783 eurot. Kõige enam laekus taotlusi Ida-Viru maakonnast ja kõige vähem Hiiumaalt. “Tegemist on uue toetuse liigiga. Esimene taotlusvoor tõi taotlema üle poole toetusõiguslikest metsaomanikest, mis võiks olla hea stardipakk ka ülejäänud metsaomanikele taotlemaks toetust piirangute tõttu saamata jäänud tulu kompenseerimiseks,” selgitas Tõnuri. Järgmine toetuse taotlemise võimalus on 2023. aasta aprillis.

Erametsakeskus teeb kooduskaitseliste piirangute toetuse otsused hiljemalt käesoleva aasta detsembri alguseks ning Natura metsa toetuse otsused hiljemalt järgmise aasta märtsiks.

Natura metsa toetuse taotlemine maakonniti:
Metsaala asukoha maakond
PV taotletud pindala, ha
SKV taotletud pindala (Natura alal ja väljapool Natura ala), ha
Harju maakond
6 669,30
1 191,52
Hiiu maakond
1 254,75
595,20
Ida-Viru maakond
362,02
842,54
Jõgeva maakond
191,65
561,77
Järva maakond
2 042,84
949,08
Lääne maakond
2 082,80
1 740,62
Lääne-Viru maakond
4 429,41
990,66
Põlva maakond
758,36
166,96
Pärnu maakond
5 078,93
3 682,16
Rapla maakond
4 181,89
2 069,11
Saare maakond
4 538,82
2 469,80
Tartu maakond
1 204,56
752,13
Valga maakond
7 230,02
819,60
Viljandi maakond
793,91
948,21
Võru maakond
9 038,43
877,68
Kokku
49 857,69
18 657,04
Looduskaitseliste piirangute toetuse taotlemine maakonniti:
Metsaala asukoha maakond
Toetuse taotletud pindala, ha
Harju maakond
972,23
Hiiu maakond
51,26
Ida-Viru maakond
1 048,59
Jõgeva maakond
658,73
Järva maakond
519,73
Lääne maakond
136,17
Lääne-Viru maakond
789,43
Põlva maakond
174,79
Pärnu maakond
423,18
Rapla maakond
858,29
Saare maakond
195,98
Tartu maakond
368,73
Valga maakond
655,05
Viljandi maakond
644,42
Võru maakond
383,14
Kokku
7 879,72

Viimased uudised