Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Metsaistutus Vardi Erametsaseltsi talgupäeval. Foto: Erametsakeskus

 

Läbi Erametsakeskuse toetab riik erametsade uuendamist, vanade kuivenduskraavide hooldamist, metsamajandamiskava tegemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist, pärandkultuuri eksponeerimist ja säilitamist ning metsaühistute tegevust.

Aprillis kinnitas Erametsakeskuse nõukogu siseriiklike metsandustoetuste esimeste voorude eelarved, enim makstakse toetusi erametsade uuendamiseks.

„Nii Erametsakeskuses kui Keskkonnaametis näeme igal aastal, et metsaomanike huvi oma metsi uuendada ja jätkusuutlikult majandada on kasvanud,“ rääkis Erametsakeskuse nõukogu esimees ja Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar. „Eelkõige väikemetsaomanike motiveerimiseks istutustööd kohe ette võtta, planeerisime enim toetusraha just metsauuendusse,“ selgitas ta.

Metsaomanikke koondavad metsaühistud saavad Erametsakeskusest toetust küsida oma liikmete metsades metsakasvatustööde organiseerimiseks, metsaomanike nõustamise korraldamiseks ja kooliõpilastele suunatud koolimetsa projektide läbiviimiseks. Metsaühistuid hakatakse toetama ka oma liikmete metsade sertifitseerimise eest.

Andres Onemari sõnul on rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimissüsteemiga liitumine tunnistus jätkusuutlikust metsamajandamisest, mis hoiab metsaomanikku säästva metsanduse teel ja annab ka paremad võimalused puidu turustamisel. „Toetus on riigi panus keskkonda hoidva erametsanduse edendamisse,“ ütles Onemar praegu veel väljatöötamisel olevat toetusmeedet kommenteerides.

Kinnitatud siseriiklike metsandustoetuste eelarved ja tähtajad:

Toetusmeede Eelarve Taotlemise tähtpäev
Pärandkultuuri toetus 15 000 eurot 2. juuli 2018
Metsa uuendamise toetus I voor 750 000 eurot 10. juuli 2018
Metsaühistu toetus + metsade sertifitseerimine 500 000 + 200 000 eurot 1. august 2018
Metsamaaparandustööde toetus 200 000 eurot 3. september 2018

Veel on kinnitamata detsembris toimuvate metsa uuendamise ja metsa inventeerimise toetuse eelarved ja tähtpäevad, mis kuulutatakse välja suve keskpaigas.

Lisaks siseriiklikele meetmetele toetatakse maaelu arengukava vahenditest noore metsa hooldamist ja ulukikahjustuste ennetamist. Metsahoolduse toetust saab küsida e-PRIAS 28. maist 8. juunini.

Metsandustoetuste taotlemise tingimuste kohta saab lisainfot erametsaportaalist www.eramets.ee ja metsaühistust.

Viimased uudised