Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Tanel Niklus

Erametsakeskus tuletab meelde, et kuni teisipäevani, 17. maini saavad erametsaomanikud esitada taotlusi kehtivate looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäänud tulu osaliseks kompenseerimiseks. Toetust saab nii Natura 2000 võrgustiku alal kui ka väljaspool asuvatele metsaaladele.

Metsaomanik on parim looduse kaitsja, metsa majandaja ja elurikaste koosluste kujunemisele kaasaaitaja. Metsaomanikud on märgilise tähtsusega, kuna nad loovad paremat tulevikku – nende panus loodusväärtuste ja erinevate liikide hoidmisse ning eriilmeliste koosluste kujundamisse on hindamatu. Toetus aitab väärtustada metsaomaniku panust. Toetuse eesmärk on säilitada ja parandada metsade ökoloogilist seisundit ning osaliselt kompenseerida erametsaomanikule piirangute tõttu saamata jäävat tulu.

Kuni 17. maini saab taotleda piirangute toetusi, mida makstakse piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval alal (mille osas on algatatud kaitse alla võtmise menetlus looduskaitseseaduse § 9 lõike 1 tähenduses) kuni 60 eurot/ha ning sihtkaitsevööndis 110 eurot/ha aasta kohta. Natura 2000 võrgustiku alade toetuse eelarve on 5,015 miljonit eurot, väljaspool Natura 2000 alade puhul võimaldab eelarve rahuldada kõik nõuetele vastavad taotlused. Toetusõiguslike metsaalade kaardiga saab tutvuda Maa-ameti geoportaali kaardirakenduste all.

Täpsem info toetuse ja taotluse esitamise võimaluste kohta erametsanduse portaalis www.eramets.ee.

Viimased uudised