Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Üraski kahjustus. Foto: Keskkonnaministeerium

Erametsaomanikel tasub teada, et mais saabunud kevadsoe on toonud metsadesse kuuse-kooreüraskid, kellel tuleb silm peal hoida ning vajadusel kaitsta oma metsa üraskikahjustuste eest. 

Üraskiseiret teevad Eestis nii Keskkonnaagentuur (KAUR) kui Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). Aprillis tuvastati üksikuid kuuse-kooreüraskeid Lõuna-Eestis, kelle arvukus kasvas hüppeliselt koos mais saabunud soojade kevadilmadega ning alates 6. maist algas aktiivsem lendlus üle Eesti. Mida soojemaks läksid ilmad, seda enam laienesid kuuse-kooreüraski leiupiirkonnad. Kui 24. aprillil leiti ühest Keskkonnaagentuuri üraskipüünisest Põlvamaal 50 üraskit, siis samas püünises oli mai lõpuks juba üle 2000 üraski.

Keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Merit Fjodorovi sõnul on kõige rohkem üraskeid püütud ühte Tartumaal asuvasse püünisesse, kus 1,5 nädalaga jäi lõksu ligi 7700 üraskit. „Suur üraskite arvukus antud puistus võib olla tingitud puistu tervislikust seisundist, uuritavas metsatukas on ka juba varasemast suur üraskikahjustuse kolle, lisaks leidub selles puistus tormimurru puid, mis omakorda meelitavad üraskeid ligi. Mardikate koorumist ja liikumist mõjutab suuresti ka ilmastik. Juuni alguses langes ilmade halvenedes järsult üraskite arvukus, kuid kui juuni teisel nädalal muutusid ilmad soojemaks ja kuivemaks, suurenes feromoonpüünistes taaskord üraskite arvukus,“ selgitas peaspetsialist.

Erametsakeskus juhib tähelepanu, et üraskikahjustuste ennetamine on metsaomanikele väga oluline, kuna see aitab hoida metsa tervist. Teist aastat järjest on erametsaomanikel võimalik taotleda toetust kuuse-kooreüraski kahjustuste ennetamiseks. “Kuuse-kooreürask on meie metsades üsna tavaline mardikas, kuid viimaste aastate soodsad talved ja suvised kuumalained on aidanud kaasa üraskite tavapärasest suuremale levikule. Oma metsade kaitseks on metsaomanikul ise võimalik midagi ette võtta,” selgitas Erametsakeskuse juhatuse liige Gunnar Reinapu.

Erametsakeskus toetab kolme tegevust, mis aitavad vähendada üraskite arvukust. Kuna tormis kahjustada saanud kuused võivad uuteks üraskikolleteks kujuneda, toetatakse tormis kahjustatud puude likvideerimist. Samuti toetatakse feromoonpüüniste kasutuselevõttu, et püüda üraskeid lendluse ajal, enne kui nad hakkavad puid kahjustama. Kolmanda võttena toetatakse püünispuude õigeaegset langetamist ja väljavedu, et sel viisil metsast üraskid eemaldada.

Täpsemate toetuse kasutamise reeglite osas tasub eelnevalt pidada nõu kohaliku metsaühistuga ja tutvuda tingimustega Erametsakeskuse kodulehel www.eramets.ee.

Viimased uudised