Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Erametsakeskus (EMK) annab teada, et nüüdsest on võimalik taotleda endale laias spektris looduskaitselisi piiranguid ja toetusi erinevate loodusnähtuste kaitsmiseks. Taotlusi saab esitada näiteks päikesepaiste, hundi ulgumise või tuule kohina kaitseks.

Toetuse saamiseks tuleb kutsuda EMK esindaja toetamist vajavale kohale, et kontrollispetsialistil oleks võimalik anda kaitsesoovile oma subjektiivne hinnang. See on vajalik põhjendamata toetuse taotlemiste välistamiseks. „Näiteks kui soovitakse kaitsta päikeseloojangut, aga kohapeal selgub, et kõrges kuusikus ei jõua päikesepaiste maapinnale või ei ole päike kaitsmiseks piisavalt ilus,” selgitas EMK juhatuse liige Gunnar Reinapu.

EMK kontrolliüksuse spetsialistid määratlevad soovitud kaitseala täpse pindala, mille alusel makstakse toetust hektaripõhiselt. Toetust makstakse erakorralisest loodusnähtustekaitsefondist eelarveliste piiranguteta. Tulenevalt eeldatavast suurest huvist on toetuste maksmisel abiks droonid, mis positiivse toetusotsuse korral lennutavad rahapakid otse metsa.

Tagamaks toetuste määramise veatud protseduurid, on EMK spetsialistid saanud eriväljaõppe. Vajadusel kasutatakse hinnangu andmisel ka roosasid prille ning kontrolliküsimustele lähenetakse loominguliselt. Näiteks hundi ulgumisel vale helistik ei ole aluseks kohe toetusest ilmajätmiseks, vaid kaalutakse vale helistiku püsivust, ulatust ja mõju ümbritsevale sotsiaalsele keskkonnale. Maksmisest keeldumise aluseks on sulaselgelt mööda sooritatud ulg.

Oluline on teada, et taotleja peab tõestama oma kaitsetahte säilimist kogu kalendriaasta vältel. Juhul, kui metsaomanik vajab oma kaitsetahte väljaselgitamiseks eelnevat koolitust, saab pöörduda Luua Metsanduskoolitus Keskuse poole.

Viimased uudised