Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Keskkonnaministeeriumi hinnangul tuleks aastas juurde kasvatada 3 miljonit metsataime, et neid metsauuendamiseks piisavas koguses jätkuks.

Läinud aastal istutati Eestis 29 miljonit metsataime, kuid selleks, et metsauuendamiseks taimi piisavas koguses jätkuks, peaks juurde kasvatama 3 miljonit taime. Kõige enam on metsade uuendamiseks kasutatud kuusetaimi, keskmiselt ca 14 mln aastas. Männitaimi on istutatud aastas ca 12 mln.

Metsataimede kasutusvajaduse prognoosimisel selgus, et raiesmike uuendamiseks metsanduse arengukavas ette nähtud mahus on erametsades vaja 11,7 mln metsataime aastas, mida on 3 mln rohkem kui eelmisel aastal erametsade uuendamiseks kasutati. Kõige suuremaks kujuneb lähiaastail vajadus kuusetaimede järele.

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Marku Lampi sõnul oleneb kvaliteetsete metsataimede jätkumine piisavas mahus eelkõige õigest prognoosist, mis annab metsataimekasvatajatele kindluse oma tegevusse investeerida.

„Seetõttu on oluline, et metsaomanikud vajaminevad metsataimed varakult ette telliksid, et taimekasvatajatel oleks kindlus täiendavate taimede kasvatamiseks,” sõnas Lamp.

Taimeimport Leedust lõpeb

Vajadust Eesti päritolu metsataimede järele kasvatab lähiaastatel ka muudatus, mille kohaselt 2021. aasta lõpust ei tohi enam Eesti metsi uuendada Leedu päritolu metsataimedega, mis siinsetesse tingimustesse kõige paremini ei sobi.

Metsaomanik on kohustatud metsa uuendama vähemalt 0,5 hektari suuruse pindalaga hukkunud metsaosades või raiesmikel kahe aasta jooksul hukkumisest või raiest arvates.

Mets loetakse uuenenuks, kui elujõulised metsataimed on olenevalt metsakasvukohatüübist, viie või kümne aasta jooksul, saavutanud ette nähtud kõrguse ning paiknevad ülepinnaliselt ja nõutaval arvul hektari kohta.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised