Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Hegri Narusk, Elva vald

Elva vallale kuuluv Elva Varahalduse OÜ alustas sel nädalal suplushooajaks valmistumise raames äsja soetatud rannaliiva sõelumise masinaga Verevi järve rannaliiva puhastamist, uue tehnika lisandumine võimaldab vallal rannaliiva senisest tihedamini puhastada. 
 
Elva vallavanem Priit Värvi sõnul otsustas vallale kuuluv ettevõte ranna heakorra tagamiseks vajaliku masina soetada teenusepakkujate vähesuse tõttu. „Neid ettevõtteid, kes meile suudaksid vajalikul ajal ja vajalikus mahus teenust osutada, sisuliselt ei ole,” ütles Värv, kelle sõnul saab masina abil rannaliivast kätte nii suitsukonid, klaasikillud, kivid, käbid kui muu pindmisse kihti sattunud ohtliku prügi. „Loomulikult võib sügavamatest kihtidest neid uuesti pinnale kerkida, aga nüüd, kus masin endal olemas, saame rannaliiva vajadusel mitmeid kordi järelsõeluda. Samuti saab masinat kasutada võrkpalliplatside ja mänguväljakute hooldamiseks.”

 Sõelumise masin vajab tõhusaks tööks kuiva liiva, mistõttu tuleb esmane ja suurem sõelumine teha esimeste kuivade ilmadega, mil inimesi veel rannas pole.  

Lisaks liiva sõelumisele tasandatakse supelhooajaks valmistudes veepiiril olevad uhtekraavid, koristatakse kaldale uhutud pilliroog ja veetaimestik ning tuukrid kontrollivad üle ka suplusakvatooriumi põhja, et seal ei oleks teravaid ja ohtlikke esemeid.  
 
Ametlik suplushooaeg on 1. juunist kuni 31.augustini, mil Verevi rannas teeb rannavalvet ettevõte AS G4S Eesti. 

 Kokku on Elva vallas 14 supluskohta, neist viis asub Elva linnas (Verevi järv, Arbi järv, Vaikne järv, Elva paisjärv ja Peedu ujumiskoht Elva jões). Võrtsjärve ääres on neli supluskohta (Trepimäe, Limnoloogiakeskuse ujumiskoht, Vooremäe ujumiskoht, Rannaküla ujumiskoht), lisaks saab supelda Ulila puhkeala ujumiskohas, Hellenurme paisjärves, Utu-Kolga (Rannu) paisjärves, Koopsi järves ja Valguta tiigis.

Viimased uudised