Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: Elering

Elering otsustas langetada taastuvenergia toetuste rahastamiseks kasutatava taastuvenergia tasu 1. juulist praeguselt 1,24 sendilt tasemele 1,13 senti kilovatt-tunni kohta ilma käibemaksuta. Sama suur ehk 1,13 senti oli taastuvenergia tasu ka 2022. aastal.

Taastuvenergia tasu võimaldab alandada asjaolu, et tegelikud kulud toetuste väljamaksmiseks taastuvenergia tootjatele on sellel aastal olnud prognoositust madalamad.

Toetuste mahtu on mõjutanud ilmastikuolud ehk päikeseliste tundide vähenemine ja kehvemad tuuleolud võrreldes aastataguse ajaga, aga samuti elektrijaamade ehituse ja tegelike töötundidega seotud ühekordse iseloomuga asjaolud. Samuti vähendavad toetusteks kuluva raha vajadust riikidevahelisest statistikakaubandusest laekunud tulud.

Toetust saavate elektrijaamade hulgas on oluliselt suurenenud päikesejaamade osakaal, mis suurendab päikeselistel kuudel sesoonselt toetuste summat. Taastuvenergia tasu arvutamisel ongi arvesse võetud asjaolu, et suvekuudel ületavad tootjatele makstavad toetused tarbijatelt kogutava tasu summat.

Järgmise põhjalikuma taastuvenergia toetuste ja tasude prognoosi teeb Elering sügisel, et välja arvutada tasu suurus 2024. aastaks.

Taastuvenergia tasu on sätestatud elektrituruseaduses. Tasu kogumise eesmärk on katta taastuvast energiaallikast või tõhusa koostootmise režiimil toodetud ning võrku antud elektrienergia toetuste rahastamise kulu. Taastuvenergia tasu arvutajaks on Elering, kes koostab ja avaldab võrguettevõtjate, otseliini valdajate, taastuvenergiast ja tõhusa koostootmise režiimil elektrienergia tootjate ning Eleringi elektrivõrguga ühendatud tarbijate prognoosidel põhineva hinnangu toetuste ja nende rahastamiseks vajaliku tasu kohta.

Viimased uudised