Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Elering ja majandusministeerium sõlmisid lepingu biometaani toetusskeemi rakendamiseks eesmärgiga suurendada gaasilise taastuvkütuse kasutamist transpordisektoris.

Eleringi eesmärk on läbi toetusskeemi rakendamise soodustada gaasituru arengut ja gaasi kasutamist, aidates fossiilse ja imporditud gaasi kõrval tulla gaasiturule kohalikul ja taastuvatest allikatest toodetud gaasil.

Eleringi tugevuseks biometaani toetusskeemi rakendamisel on varasem kogemus elektritootjatele makstava taastuvenergia toetuste administreerimisel ning samuti päritolutunnistuste süsteemi ülesehitamisel.

Leppe kohaselt hakkab Elering tegelema biometaani tootmise toetuse taotluste registreerimise, menetlemise ja järelevalvega. Toetust saab tootja, kui toodetud biometaan kui gaaskütus on tõendatult jõudnud tarbimisse.

Elering töötab sõlmitud lepingu järgi välja ja hakkab haldama biometaani päritolutunnistuste registrit, mille abil toimub rohegaasi päritolu tõendamine tarbijale.

Biometaani toetuste väljamaksmine algab 2018. aastal. Suurimad summad kuluvad toetustele eeldatavalt 2019. ja 2020. aastal.

2018. aasta lõpuks on Eestis olemas eeldatavalt vähemalt 15 gaasitanklat. Mitmed omavalitsused, bussifirmad ja taksofirmad on juba täna otsustanud panustada keskkonnasõbralikumale gaasitranspordile.

Lepingus kokku lepitud tegevuste rahaline maht ulatub eelduslikult kuni 28,2 miljoni euroni järgneval kolmel aastal. Tegevuste tegelik rahastamine sõltub heitkoguste müügist saadavast tulust.

Viimased uudised