Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

LNG vastuvõtuvõimekuse rajamisel Paldiskisse on Eleringi ülesandeks olnud ehitada gaasitoruühendus gaasikompressorjaamast liitumispunktini ujuvterminali vastuvõtuks rajatud kail. Liitumispunkti ja võimaliku ujuvterminali vaheline ühendusseade on tööde aluseks olnud Eesti-Soome riikidevahelise kokkuleppe järgi FSRU OY poolt esitatud liitumistaotluse alusel ujuvterminali osa.

„Elering lõpetab enda tööd Paldiskis õigeaegselt, mis tähendab, et alates detsembri algusest on meie ehitatav gaasitaristu valmis gaasi vastuvõtuks,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Eleringile pani omanik kohustuse rajada LNG vastuvõtuvõimekus ning kevadel sõlmisid Eesti ja Soome ministeeriumid koostöökokkuleppe gaasi varustuskindluse probleemi ühiseks lahendamiseks. Selle kokkuleppe alusel esitas Soome terminalioperaator FSRU OY suvel Eleringile taotluse LNG ujuvterminali liitmiseks Eesti gaasisüsteemiga Paldiskis. Kuni 11. novembrini oli Soome terminalioperaatori liitumistaotlus ainus Eleringile esitatud liitumistaotlus, mille alusel toimus kogu liitumispunkti tehniline disain ja välja ehitamine Paldiskis.

Antud liitumistaotluse järgi asub novembri lõpuks valmiv liitumispunkt Eleringi rajatud gaasitaristu ja ujuvterminali ühendusseadme (Marine Loading Arm – MLA) vahel. Ühendusseade oli liitumistaotluse järgi ujuvterminali osa. „Oleme seda korduvalt avalikult selgitanud, mida ja mis mahus teeme. See ei saa tulla kellelegi üllatusena mõned päevad enne gaasiühenduse valmimist. Samuti oleme ühenduse rajamise projekti üksikasjadest ja tööde kulgemisest andnud regulaarselt ülevaateid valitsusele ja omanikule,“ ütles Veskimägi.

Eleringil ei ole midagi selle vastu, kui Paldiskisse tuleks Soome terminali asemel mõni teine LNG ujuvterminal. Alexela ja Infortariga seotud ettevõte esitas 11. novembril liitumistaotluse LNG ujuvterminali liitmiseks gaasivõrguga. Selle taotluse kiireks menetlemiseks on Eleringil võimalikult kiiresti vaja teada potentsiaalse liituja kasutusele võetava ujuvterminali tehnilisi parameetreid. Elering palus 18. novembril liitujal oma taotlust täiendada vajalike tehniliste andmetega. Seni liituja andmeid esitanud pole. „Kui need laekuvad, saab Elering välja selgitada, milliseid töid tuleb liitumispunkti ümberehitamiseks uue liituja tarvis teha, kui kaua see aega võtab ja kui palju maksab,“ märkis Veskimägi.

Viimased uudised