Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Elering

Elering käivitab elektritarbimise vabatahtliku vähendamise meetme, millega saavad liituda üle 10-kilovatise paindliku tarbimisvõimsusega elektritarbijad.

„Elektritarbimise vabatahtlikku vähendamist rakendab Elering alles siis, kui kõik turupõhised võimalused – tootmise suurendamine, tarbimise paindlikkus ja süsteemihaldurite reservid – on ammendunud ja tootmine ei kata vaatamata sellele elektritarbimist. Seega esmalt ergutab Elering kõiki elektritarbijaid leppima kokku enda elektrimüüjaga hinnast sõltuvas elektritarbimise paindlikkuses. Vajadus rakendada tarbimise vähendamist keskselt on ebatõenäoline, kuid võib mitmete riskide samaaegsel kuhjumisel siiski tekkida. Tahame olla selleks valmis enne, kui asume rakendama elektritarbimise roteeruvat piiramist läbi Elektrilevi,“ selgitas Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Vabatahtliku tarbimise vähendamise süsteemiga liitumiseks tuleb anda nõusolek ja täita vastav osalusvorm, mis on leitavad Eleringi kodulehel: https://elering.ee/elektrisusteemi-toetusmeede. Elering palub registreerida selline tarbimise vähendamine, mida on praktikas võimalik tegelikult aktiveerida ning mis ei osale tarbimise vähendamise vormis juba elektriturul.

Elering saadab meetmega liitunutele mobiiltelefoni lühisõnumiga (SMS) eelteavituse, kui on näha, et elektrisüsteemis on tekkimas keeruline olukord. Kui elektripuuduse oht kerkib suureks, palub Elering meetmega liitunutel tarbimist mõne tunnise etteteatamisega vähendada. Elering jälgib elektrisüsteemi toimimist ning saadab SMS teavituse, kui meetme rakendamise võib lõpetada.

Vabatahtlikus tarbimise vähendamise meetmes osalemisega ei kaasne rahalist hüvitist. Rahaline mõju kujuneb sellest, et toetusmeetmes osalev tarbija jätab osa elektrit tarbimata.

Kuna tegu on vabatahtliku meetmega, pole selles osalejal kohustust tõendada, et ta on tarbimist vastavalt Eleringi palvele vähendanud ning palvele reageerimata jätmine ei too kaasa sanktsioone.

Eleringi tarbimise vabatahtliku vähendamise meede kestab sellel talvel ehk kuni 2023. aasta aprillini.

Viimased uudised