Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Elering sõlmis kolmapäeval lepingu Karksi gaasimõõtejaama ja Eesti-Läti piiri lähistel paikneva Lilli liinikraanisõlme ehitamiseks Leedu ettevõttega UAB MT Group ja Saksa ettevõttega PPS Pipeline Systems GmbH, tööde maksumus on kokku 8,1 miljonit eurot.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Karksi gaasimõõtejaama renoveerimine ja Lilli liinikraanisõlme ehitamine üks osa kogu Balticconnectori klastrist, mis on vajalik gaasitarnete tagamiseks Eesti, Soome ja Läti gaasivõrkude vahel. „Lisaks on Karksi gaasimõõtejaama renoveerimine vajalik, et Eesti täidaks Euroopa Liidu regulatsiooni, mis nõuab kahesuunaliste gaasivoogude tagamist liikmesriikide vahel,“ märkis Veskimägi.

Olemasoleva Karksi maagaasi mõõtejaama territooriumile ehitatakse uus mõõtejaam ja juhtimishoone. Rajatav mõõtejaam on täisautomaatne, kaugjuhitav ning võimaldab mõõta nii Eestisse sisenevaid kui väljuvaid gaasikoguseid. Uue gaasimõõtejaama läbilaskevõime on 10 miljonit kuupmeetrit ööpäevas ehk vastavalt 420 000 kuupmeetrit tunnis.

Uus täisautomaatne mõõtejaam tagab jaama kiirema seadistamise ja parema täpsuse, kuna seadmeid on võimalik juhtida otse arvutist parameetreid jälgides.

Projekti raames vahetatakse välja kogu Karksi gaasimõõtejaama torustik, mõõtetehnika ja automaatika. Jaama ehitatakse neli uut mõõteliini, millest igaühele paigaldatakse kõrgema mõõtetäpsuse tagamiseks kaks ultraheli gaasiarvestit ning gaasikoostise ja -kvaliteedi tuvastamiseks kolm uut gaaskromatograafi. Mõõtejaama läheduses vahetatakse välja 440 meetri pikkune lõik Vireši-Tallinna DN700 ülekandetorustikku.

Eesti-Läti piiri lähedale Lillis ehitatakse Vireši-Tallinn torustikule kaugjuhitav liinikraanisõlm ülepiiriliste gaasivoogude suunamiseks ning Eesti ja Läti gaasivõrkude katoodkaitsesüsteemide eraldamiseks. Lilli liinikraanisõlme läheduses vahetatakse välja 260 meetri pikkune lõik Vireši-Tallinna ülekandetorustikku.

Ehitustööd algavad sel suvel ja lõpevad plaani järgi 2019. aasta suvel.

Viimased uudised