Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

biogaas

Eleringi tellitud uuring näeb võimalust asendada 2020. aastaks biometaaniga kolm protsenti transpordis kasutatavast kütusest.

„Biometaani arendamine on oluline Eesti gaasimajanduse arendamisel ja energiasektori viimiseks enam taastuvallikate põhiseks. Kui aastaid oleme näinud gaasi imporditud fossiilse kütusena, siis tulevikus võiks gaas olla palju enam kohalik taastuvkütus,” ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Uuring pakub välja 12 praktilist meedet biometaani turu arendamiseks. Esmalt on vaja parandada biometaani tootmise ja tarbimise majanduslikku tasuvust ning seejärel laiendada turgu.

Toetust vajab biogaasi tanklate rajamine ja biometaani tootjate ühendamine gaasivõrku. Samuti tuleb käivitada süsteem biometaani tootjate toetamiseks, et tagada biogaasi konkurentsivõime maagaasiga, teatas Elering.

Lõunaeestlane

Viimased uudised