Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Elektrilevi töötas välja tehnoloogilise terviklahenduse, mida hakatakse erilahendusena pakkuma elutähtsat teenust osutavatele asutustele. Lahendus tagab katkestusteta elektrivarustuse kõikide elektrivõrgus toimuvate häiringute korral. Esmajärjekorras pakutakse seda haiglatele.

„Mitmed töötlevad tööstuse- ja meditsiiniettevõtted kasutavad üha rohkem kõrgtehnoloogilisi seadmeid. See esitab meile väljakutse tagada ootustele vastav elektrikvaliteet, mis taoliste ettevõtete puhul võib olla kõrgem kui seaduste ja standardite järgi kehtestatu,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

„Töötasime Elektrilevis välja superkondensaatoritel, akudel ja generaatoril põhineva tehnoloogilise terviklahenduse, mis põhimõtteliselt suudab välistada konkreetses tarbimiskohas kõik võimalikud pingelohud ja elektrikatkestused,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.

„Elektrikatkestused võrgus on mingis mõttes vältimatud. Suure süsteemi puhul võib esineda aeg-ajalt paratamatult häireid – seda nii ilmastikust, seadmete amortiseerumisest kui ka elektrivõrgu lõhkumisest tingituna. Kuid teatud ettevõtete ja asutuste jaoks on iga elektrikatkestus või ka pingekõikumine suure rahalise, mõne puhul ka elulise riskiga,“ lisas Tiisvend.

Ühena esimestest soovib Elektrilevi lahendust pakkuda just haiglatele, kus seadmed, mis tihtipeale inimeste elude eest vastutavad, on tundlikud ka väiksematele pingekõikumistele, mida koduses majapidamises tihtipeale ei tajugi. Esimesena käis Elektrilevi uut lahendust tutvustamas Pärnu Haiglale.

„Pikemaajaliste elektrikatkestuste suhtes on Pärnu Haigla varustatud varutoitegeneraatoritega. Samas sõltub Pärnu Haigla poolt osutatava elutähtsa teenuse toimepidevus paljudest tundlikest meditsiiniseadmetest,“ ütles Pärnu Haigla juhatuse liige Jan Põlluste. „Näiteks 1,5 miljonit eurot maksev kompuutertomograaf, mille puhul võib ka hetkeline pingekõikumine seadme seisata või halvemal juhul tekitada rikke, mille kõrvaldamiseks võib kuluda päevi ning kulud võivad küündida kümnete tuhandete eurodeni“.

Kõrgendatud varustuskindluse tagab Elektrilevi peamiselt kaht tehnoloogilist lahendust kasutades. Lühiajalised katkestused ja pingelohud kõrvaldatakse superkondensaatorite ja muundurseadmete abil, mis suudavad väga lühikese reageerimise ajaga (10 millisekundit) tagada suure asendusvõimsuse tervele asutusele. Kui katkestus kujuneb pikemaks kui paarkümmend sekundit, tagab vajaliku elektritoite akupank, mida omakorda veelgi pikema katkestuse korral hakkab laadima generaator. Kogu protsessi juhib automaatne tark juhtimissüsteem.

„Seni on meie haigla varustanud kõige olulisemad seadmed ja süsteemid UPS akuseadmetega, mille soetamine ja ülalpidamine on haiglale küllaltki kulukas. Samal ajal on veel hulk selliseid seadmeid, näiteks ventilatsiooniagregaadid, mille UPS seadmetega varustamine käib haiglale üle jõu, kuid mis toimepidevuse tagamiseks vajaksid kõrgendatud kvaliteediga elektrivarustust,“ ütles Pärnu haigla juhatuse liige Jan Põlluste. „Seetõttu on Elektrilevi poolne initsiatiiv pakkuda kompleksset kõrgendatud varustuskindluse lahendust igati tervitatav“.

Lisaks haiglatele soovib Elektrilevi uut lahendust pakkuda ka erinevatele tööstusettevõttele, kus mitmed tundlikud elektriseadmed vajavad täiendavat kaitset. „Teame, et pingelohud tekitavad muresid ka ettevõtetele, kus on tootmisliinid ning kus liini töö täpsus on kriitilise tähtsusega,“ rääkis Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend ja täpsustas, et selliste ettevõtete alla võivad kuuluda toideaine-, metalli-, trüki-, plasti- ja muud töötlevad tööstused.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama ning ehitab tervet Eestit katvat kiire interneti võrku. Lisaks haldab Elektrilevi tänavavalgustusvõrku Tallinnas ja Tartus ning on arendamas kaasaegset elektriautode laadimisvõrgustikku.

Viimased uudised