Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: Stenbocki maja

Elektrilevi andis teada möödunud aastase Võru elektrikatkestuse juhtumi kohta, et kõik hüvitised, mis seadus võimaldab kantakse klientidele üle.

Selgitab Elektrilevi juhatuse liige Priit Treial:

Tänasest Eesti Päevalehe loost jääb eksitav mulje, justkui oleks Elektrilevi omatahtsi kliendid katkestuste hüvitisest ilma jätnud või mõne põhjendamatu tulu „tasku pistnud“. Meie jaoks ootamatus kontekstis ilmunud lugu nähes võime kinnitada, et oleme kõik hüvitised, milleks meil on seaduslik alus klientidele kandnud nii mulluse Võrumaa kui ka teiste elektrikatkestuste juhtumite puhul. Seda, et lõppkasutajad saaksid võimalikult õiglase hüvitise, pooldame igati, sealhulgas miks mitte ka regulatsiooni ajakohastamist ühiskondlikku vaadet arvesse võttes.

Tänane regulatsioon: Elektrikatkestuse eest vastutaja vähendab kindlaksmääratud alustel tarbijate võrgutasu

Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr. 42.

Elektritarne ahel läbib nii ülekandeliinide eest vastutavat põhivõrguettevõtet Elering kui ka jaotusvõrguettevõtteid, sealhulgas Elektrilevi. Teisisõnu, põhivõrguettevõttele on kliendiks, teiste seas Eesti suurima jaotusvõrguettevõttena Elektrilevi. Katkestuste lubatud kestused põhivõrgus ja jaotusvõrgus on erinevad, niisamuti on erinevad ka võrgutasude vähendamise määrad ja kriteeriumid. Seetõttu võib esineda olukordi, kus Eleringil tekib alus oma võrgutasu vähendada, kuid Elektrilevil veel mitte. Teisalt võib tekkida sündmusi, kus Elektrilevi põhivõrgu katkestuse tõttu juba vähendab oma tarbijate võrgutasusid, kuid Eleringil veel selline alus puudub.

Ka Eesti Päevalehe artiklis mainitud Võru juhtumil on hüvitamistega järgitud reegleid – põhivõrguettevõtja hüvitas nende tingitud katkestuse määruses toodud korras ja Elektrilevi sai tegutseda oma klientidele hüvitise pakkumisel vastavalt jaotusvõrgu kohastele alustele. Viimane tähendab talveperioodil võrgutasu vähendamist juhul, kui elektrikatkestust ei kõrvaldata tavaoludes 16 tunni ja vääramatu jõu olukorras 72 tunni jooksul. Konkreetselt põhivõrgust tingitud katkestus nende kriteeriumide alla ei mahtunud, küll aga hõlmas kompensatsioon palju teisi Kagu-Eesti tormist mõjutatud katkestusi, sealhulgas Võrus ja Võru maakonnas. Elektrilevi maksis liigpika ooteaja tõttu hüvitist 915 kliendile Võrumaal.

Elektrilevi vähendas Kagu-Eesti sügistormi tagajärjel 10 700 kliendil võrgutasu

Nagu mainitud, vähendasime klientidele katkestuste likvideerimiseks lubatud aja ületamise eest võrgutasu nii, nagu regulatsioon seda ette näeb. Võrgutasusid vähendati Elektrilevi klientidel, kelle katkestus kestis vääramatust jõust mõjutatud piirkonnas üle 72 tunni. Piirkondades, kus tuulekiirus ei ületanud ettenähtud norme, said võrgutasu vähendamise kliendid, kelle katkestus kestis üle 16 tunni. Sügistormi tagajärjel vähendasime üle Eesti võrgutasusid kokku suurusjärgus 100 000 euro eest, tormi tagajärgede kogukahjud võrgu taastamisel olid enam kui 1,7 miljonit eurot.

Olgu selgitavalt lisatud, et valdav osa lõpptarbijatele edastatavast elektrienergiast siseneb jaotusvõrku põhivõrgust suhteliselt väikese arvu ühenduste kaudu ning nendest igaüks omab jaotusvõrgu jaoks suurt tähtsust. Kui mõni selline ühendus langeb tööst välja, tuleb jaotusvõrguettevõtjal leida võimalusi tarbijate elektriga varustamiseks muul viisil, kas siis toiteskeeme tavapärasest erineval viisil tihti suuremate elektrikadude hinnaga ümber korraldades või kasvõi elutähtsatele tarbijate jaoks generaatoreid kasutades. Selleks tuleb leida täiendavat ressurssi koos vastavate kuludega.

Oleme valmis ühiskondlikuks diskussiooniks

Me ei taha kuidagi pugeda etteantud regulatsiooni taha. Oleme nii varasemalt olnud kui ka praegu igakülgselt valmis arutama, kas lõpptarbijate huvides peaks tulevikus regulatsiooni muutma. Tähtis on siiski kliendi huvidest rääkides silmas pidada mündi kaht poolt – ühiskondliku kokkuleppe kohaselt tuleks esmalt jõuda ühiste standarditeni elektrienergia varustuskindluse osas, mis võivad viia väga kulukate võrguinvesteeringuteni ja sealt omakorda suuremate võrgutariifide ja kompensatsioonideni Soome näite kohaselt. Seega tuleb leida parim tasakaal ja oleme igati valmis ühiskondliku kokkuleppe leidmises kaasa rääkima.

Viimased uudised