Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuigi koroonakriisi tipphetk tundub olevat möödas, otsivad paljud ettevõtted jätkuvalt võimalusi kulude kokkuhoiuks. Üheks suuremaks kuluartikliks on reeglina tööjõud, mis paneb otsima võimalusi just tööjõukulude vähendamiseks.

Advokaadibüroo Hedman Partners maksuõiguse ekspert Triin Ahveldt tõi välja, et tööjõukulude vähendamiseks töötajate koondamine on raskeim valik nii tööandjale kui töötajale ning tasub kindlasti kaaluda ka teisi võimalusi. „Näiteks saab vähendada töötasu või tööaega ning üks võimalus koondamise vältimiseks on jõuda töötajaga kokkuleppele palgata puhkuse osas,” tõi Ahveldt näiteid.

Tööandja ja töötaja saavad kokku leppida, et raskel ajal töötaja puhkab, kuid töökoht säilib. „Selline kokkulepe peab olema kahepoolne ning tööandja ei tohi töötajat survestada. Kui tööandja tahab, et töötaja käiks tööl vähem, võib ta sellise korralduse anda, kuid siis peab ta töötajale maksma keskmist palka,” selgitas Ahveldt.

Palgata puhkuse korral nagu nimigi viitab, töötajale palka ei maksta. Tavapärane maksuloogika ütleb, et kui väljamakset ei toimu, siis ei ole vajadust ka makse maksta. „Paraku see päris nii ei ole. Seadus näeb ette, et isegi kui töötajale töötasu ei maksta, tuleb sotsiaalmaksu miinimumkohustus siiski täita, et töötaja ravi- ega pensionikindlustus ei katkeks,” sõnas Hedman Partnersi maksuõiguse ekspert.

Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 2021. aastal 584 eurot ehk sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 192,72 eurot kuus.

„Kui töötaja ei tööta kalendrikuus ühtegi päeva, on kohustuslik märkida töölepingu peatumine tasustamata puhkuse tõttu ka töötajate registrisse, sest selle perioodi eest ei tasuta töötuskindlustusmakset ning seda ei võeta ka tööstaaži arvestusse,” tuletas Ahveldt meelde.

Sotsiaalmaksu minimaalne kohustus tekib, kui palgata puhkusele suundub töölepingu alusel töötav töötaja. Kui palgata puhkust soovib töövõtu- või käsunduslepingu alusel töötav inimene, ei pea väljamakse puudumisel makse maksma, küll aga peab arvestama võimalusega, et haiguskindlustus ja sotsiaalsed garantiid väljamaksete peatumise ajaks katkevad.

Viimased uudised