Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatus taunib valitsuse koroonapoliitikat, mis on ühiskonnas lahkhelisid tekitav, põhjendamatult põhiseadust riivav ja ebatõhus.

Järgneb EKRE avaldus:

Rahvuskonservatiividena peame oluliseks ühiskonna sidusust ja oleme sügavalt häiritud riiklike sunnimehhanismide kehtestamise ning vaktsineerimata inimesi naeruvääristava kommunikatsiooni tõttu tekkinud vastasseisu pärast Eestis.

Me peame vastuvõetamatuks olukorda, kus valitsus on asunud ühiskonnale agressiivselt peale suruma meetmeid, mille otstarbekus koroonakriisi lahendusena on küsitav.

Nagu on juhtinud tähelepanu õiguskantsler, rõhutame ka meie, et nii Eestis kui ka mujal maailmas kehtib jätkuvalt vaktsiinivabaduse põhimõte.

Me ei lepi valitsuse valitud strateegiaga rakendada Eestis sisulist sundvaktsineerimist koos sellega kaasnevate karistusaktsioonidega, iseäranis olukorras, kus puudub konsensus vaktsiinide tõhususe ja ohutuse suhtes. Peame vastuvõetamatuks ja ebaseaduslikuks inimeste vallandamist või sellega ähvardamist. Me oleme vastu vaktsineerimiskohustuse kehtestamisele koolides, politseis ja kaitseväes ning kutsume inimesi üles survele mitte alluma. See on võitlus kõige põhimõttelisemate isikuvabaduste säilimise pärast. Ühtlasi hoiatame, et politseinike ja kaitseväelaste vallandamine nende tervisevaliku tõttu kahjustab nii siseturvalisust kui riigi kaitsevõimet.

Valitsuse kehtestatud lausaliste ja põhjendamatute piirangute näol on tegemist selge ülereageerimisega, mis annab soovitule vastupidise tulemuse – suur osa inimesi loobub protestist piiranguid järgimast või täidab neid formaalselt. Kriisi lahendamisele see kaasa ei aita. On selge, et vajame täpsemini sihitud ning kodanike põhiõigusi mittekahjustavaid meetmeid pandeemia ohjeldamisel. Vaktsineerimise kõrval tuleb panna suuremat rõhku uute ravimite ja ravimeetodite leidmisele ning rangemale kontrollile piiril.

Juulis läbi viidud avaliku arvamuse küsitluse kohaselt on valitsuse tegevusega koroonaviiruse leviku tõkestamisel väga rahul ainult 4 protsenti kodanikest, üldse ei ole rahul aga 26 protsenti.

Kodanike usalduse kaotanud saamatu valitsus on näidanud, et ta koroonakriisi haldamisega hakkama ei saa, küll aga on valmis jalge alla trampima põhiseaduslikud kodanikuvabadused. Sellisel kursil jätkamine tüürib Eestit korraga nii ühiskondlikku kui tervisekriisi. Valitsus peab muutma oma kurssi või astuma tagasi, et võimaldada olukorraga toime tulla teistel poliitilistel jõududel.

Viimased uudised