Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Rohkem kui 20 000 Eesti peret olid eilseks esitanud taotluse elektri-, gaasi- ja kaugküttearvete osaliseks tasumiseks, mis on mõeldud kuni keskmise sissetulekuga inimestele tavapärasest kõrgemate energiakulude katmiseks. Enamus taotlustest laekus elektroonilisel teel. 

Sellest nädalast võtavad hüvitise taotlusi vastu kõik omavalitsused ning ehkki palju on telefoni teel selgitamist, kulgeb protsess omavalitsuste hinnangul üldjoontes hästi. Viljandi linnapea Madis Timpsoni sõnul on taotlemine kergem kui arvatakse. „Viljandi inimesed ütlevad, et asi pole tegelikult nii keeruline, kui meediast välja võib paista. Loodame, et keerukuse kartuses ei jää mõni taotlus esitamata,” märkis Timpson.

Taotlemisel on põhiinfona vajalik nimetada pereliikmed, teada nende sissetulekuid ja panna kaasa energiaarved, vajadusel abistab selles omavalitsus. Hüvitise maksmine sõltub pere kuusissetulekust ja sellest, kui palju ületasid pere energiaarved tavapäraseid kulusid.

Kui üksi elava inimese netosissetulek (mille saab kätte peale maksude maksmist) on 1126 eurot või vähem, kuulub ta toetuse saajate hulka. Kui peres on rohkem inimesi, arvestatakse toetuse saamise piir lähtuvalt kõigi sissetulekutest. Ühe täiskasvanu kohta arvestatakse 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase inimese kohta 563 eurot ja 13 või nooremate laste kohta 338 eurot. Näiteks, kui peres on kaks täiskasvanut, 16-aastane ja viieaastane laps, peaks toetuse saamiseks pere pangakontole laekuv ehk netosissetulek olema 2590 (1126+2×563+338) eurot või väiksem. Infot selle kohta, kas perel on hüvitisele õigus ning kui suur see võiks ligikaudu olla, saab vaadata hüvitise kalkulaatori abil.

Hüvitatakse 80 protsenti elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusu osast septembri (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest, mitte kogu arve. Ehk 80 protsenti arvetel toodud energia koguhinnast, mitte ainult ühikuhinnast (sh võrgutasud, aktsiisid, käibemaks, taastuvenergia tasu), mis ületab elektril 12 s/kWh, gaasil 4,9 s/kWh ning kaugküttel alates 7,8 s/kWh. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus ja alampiir 10 eurot taotluse kohta.

Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda oma rahvastikuregistri-järgse omavalitsuse poole. Taotlemiseks on vajalik täita taotlus ja esitada sinna juurde energia tarbimise arved. Arved saab vajadusel igaüks pdf-formaadis enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast ise alla laadida. Lisadokumentide nõude täpsustab vajadusel kohalik omavalitsus. Kindlasti tasub tutvuda ka rahandusministeeriumi kodulehegawww.rahandusministeerium.ee/energiakulude-huvitamine, kust saab detailsemat infot.

Kõigile omavalitsustele saab taotlusi esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka ise kohale minnes. Omavalitsused soovitavad võimalusel hüvitist taotleda e-kanalite vahendusel ning kohale minna või helistada juhul, kui taotlemisel vajatakse nõu või abi.

Viimased uudised