Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti tähistab 6.-12. novembrini noorsootöö nädalat, mille keskseks teemaks on tänavu nutikad lahendused noorsootöös.

Seitsme päeva jooksul ühendab noortevaldkonda Eestis korraldav Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) jõud noortevaldkonna katusorganisatsioonidega, et suurendada ühiskonnas teadlikkust noorsootööst ja selle väärtusest ning juhtida tähelepanu senistele saavutustele.

ENTK direktori Edgar Schlümmeri sõnul teeb suuri samme nutika noorsootöö arendamisel, sh Euroopa Liidu tasandil.

„Nutikas noorsootöö tähendab eelkõige nutikate lahenduste kasutamist noorsootöös,” ütles Schlümmer, „Üldiselt innovaatilisuse, uute meetodite ja vahendite kasutamise osas on Eesti Euroopas eeskujuks, kuid vajame siiski suuremat mõistmist ja tunnustust, ning täiendavaid investeeringuid, et saaksime liikuda edasi veelgi kiiremini. Noorsootöö nädal on tunnustus nii noortele, noorsootöötajatele kui noorsootööle tervikuna. Me peame mõistma, et ilma avatud, mitmekülgselt arenenud ja teotahteliste noorteta ei ole meil ühiskonnana tulevikku.”

Ühena esimestest Euroopas kasutatakse siin mobiilseid töötubasid, et tutvustada oluliste, kuid töökäte puuduses valdkondade ameteid. Kevadel hakkasid mööda Eestit vurama metalli- ja puiduvaldkonna töötoad, mida on saatnud suur menu. Täna esitletakse Tallinnas meditsiiniõe ja bioanalüütiku mobiilset töötuba, kus mikroskoobi ja teiste füüsiliste vahendite kõrval on oluline roll virtuaalreaalsusprillidel.

„Noorel tuleb võimaldada saada infot ja osaleda noorsootöö tegevustes, et ta saaks teha oma elu puudutavaid otsuseid senisest tõhusamalt ja sõltumata asukohast,” toonitas Schlümmer. „Me peame toetama ka noore oskusi töödelda üha kasvavat infohulka ning toimetada digikeskkondades, olgu siis suhtlemise, sisuloome või probleemide lahedamise eesmärgil.”

Noorsootöö nädala sündmuseid korraldavad veel Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus ja SA Archimedese noorteagentuur.

Noorsootöö loob tingimused noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, võimaldades noorel pere, kooli või töö väliselt tegutseda asjadega, mis talle kõige rohkem huvi pakuvad. See arendab teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning võimaldab noorel laiendada oma suhtlusvõrgustikku.

Noorsootöö on näiteks avatud noorsootöö, noorteinfo, huviharidus ja -tegevus, noorteühingud, laagrid, malevad, noorsootöö koolis, ettevõtlikkuse toetamine, noorte osaluskogud ja mobiilne noorsootöö.

Eestis on 285 155 noort ehk elanikku vanuses 7-26. Neist noorsootöös osaleb hinnanguliselt pool. Noorsootöö nädalat tähistatakse igal aasta hilissügisel.
Eestis on koos vabatahtlikega umbes 15 000 noorsootöötajat, nende hulgas ka huvikoolides töötavad juhendajad.

Noorsootöö nädala sündmused leiad ENTK kodulehelt https://www.entk.ee/noorsootoonadal

Viimased uudised