Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Õpilased keskkonnahariduslikul parvesõidul Peipsi järvel. Foto: Ederi Ojasoo, Peipsi Koostöö Keskus

25.-27. novembril 2019 viibib ligi 30 Pihkva piirkonna haridustöötajat õppereisil Eestis. Kolmepäevane külastus sisaldab õppereisi Peipsi äärde, keskkonnahariduse teemalist ümarlauda ja seminari, kus tutvustatakse piirkondlikku keskkonnaharidust, selleks kasutatavaid vahendeid ja meetodeid.  

Eesti jagab külalistele oma kogemusi süsteemse lähenemise osas keskkonnaharidusele alustades „Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava 2019–2022″ tutvustamisest kuni konkreetsete õppetegevuste tutvustamiseni.

Õppereis on osa Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastatud projekti GreenMind tegevustest, mille eestipoolsed koordinaatorid on Tartu loodusmaja ja Peipsi Koostöö Keskus.

Tartu loodusmaja projektijuhi Eeva Kirsipuu-Vadi sõnul on piirkondliku keskkonnahariduse edendamine väga oluline, sest just see aitab lastel ning noortel luua side kodukohaga ning selle lähiümbrusega. Selleks, et keskkonnaharidus muuta atraktiivseks nii noortele kui ka juhendajatele, on väga oluline pakkuda neile uusi võimalusi, meetodeid ning vahendeid.

Projekti teise eestipoolse partneri, Peipsi Koostöö Keskuse projektijuht Margit Säre peab oluliseks piiriülese keskkonnahariduse edendamist ning ühiste meetodite ning materjalide väljatöötamist, kuna läbi selle luuakse alus erinevate institutsioonide ja ka põlvkondade vaheliseks piiriüleseks suhtluseks, mis on oluline äärealade jätkusuutlikuks arenguks.

GreenMind projekti eesmärk on keskkonnahariduse kvaliteedi parandamine ja arendamine Lõuna-Eestis ja Pihkva regioonis Venemaal. Kahe ja poole aasta pikkuse projekti raames töötatakse välja praktiline Peipsi piirkonda tutvustav õppepakett, mis sisaldab õppematerjale, lauamänge, spetsiaalseid kodulehti, infomaterjale ja käsiraamatuid.  Projekti raames läbiviidavad koolitustegevused toetavad keskkonnahariduse kvaliteedi paranemist lasteaedades, üldhariduskoolides ja ka huvikoolides Eestis ning Venemaal.

Projekti viivad läbi MTÜ Peipsi Järve Projekt (Pihkva) (Venemaa), Pihkva Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalne Keskus (Venemaa), MTÜ Peipsi Koostöö Keskus (Eesti) ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus (Eesti). Projekti täideviimist rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020. Projekti eelarve on 495 440 eurot ja piiriülese koostöö programmi osa sellest on 445 896 eurot.

Viimased uudised