Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) kiitis heaks neli COVID-19-ga seotud teadusuuringu teemat ning arutas plaanitava innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi tegevuse põhimõtteid.

Nõukogu esimehe peaminister Jüri Ratase sõnul näitab COVID-19 levikust põhjustatud olukord selgelt, kui oluline roll riigis on teadlastel. „Eesti teadlaste professionaalsus ja tugi kriisi lahendamisel on olnud valitsusele väga olulised ning selle tähtsus püsib. Meil on vaja teaduspõhiselt analüüsida nii kriisi mõjusid kui ka valmistuda edaspidiseks,“ ütles Ratas.

TAN kiitis heaks järgmised strateegiliste uuringute teemad:

  • Varustatuse tagamine ja riigi toimimine kriisi olukorras: Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti elutähtsate kaupade tootmise ning töötlemise võimekust ning pakkuda välja meetmed isevarustuse paremaks tagamiseks.
  • Vaimse tervise uuring: Uuringu eesmärk on välja selgitada, kui suur hulk inimesi kannatab eriolukorra tõttu suurenenud depressiooni, ärevuse ja stressiga seotud haiguste käes ning kui suur on vajadus vastavate tervishoiuteenuste järele. Uuritakse, milliseid emotsioone kogetakse akuutses stressiolukorras ning kuidas nendega toime tullakse.

    Lisaks on eesmärk kaardistada COVID-19 diagnoosi saanud inimeste ja nende lähedaste, meditsiinilise ja hooldekodude personali ja hingehoidjate probleeme ning leida lahendusi kriisi tagajärgedega tegelemiseks.

  • SARS-CoV-2 viroloogilised, immunoloogilised ja epidemioloogilised uuringud: Uuringu peamine eesmärk on SARS-CoV-2-ga nakatumise põhjuste mõistmine, saadud info baasil peamiste riskigruppide väljaselgitamine, uute viiruspuhangute korral nende gruppide tõhusam kaitse ja seeläbi nakatumiste tõsiduse vähendamine.
  • Viiruse leviku ja sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, modelleerimine ning prognoosimine: Uuringu eesmärk on välja selgitada, millised on koroonaviiruse ja selle levitamise takistamiseks kasutatud meetmete sotsiaalmajanduslikud mõjud Eestis.

    Uuringu käigus luuakse andmestik, metoodika ja mudelid, mis võimaldavad prognoosida pandeemia ohjamiseks kavandavate meetmete mõju viiruse leviku järellainete korral ning leida sotsiaalmajanduslikult optimaalsed meetmed viiruse levimiskiiruse kontrollimiseks Eestis.

Ettepaneku teadus- ja arendustegevuse arendamise programmi RITA alla planeeritud uuringutest koostas haridus- ja teadusministeerium (HTM) koostöös Eesti Teadusagentuuriga (ETAg). Plaanitavatel uuringutel on oluline sotsiaalmajanduslik mõju ning nende maht ja tulemused loovad pikaajalisi strateegilisi lahendusi, mistõttu tuli need esitada TAN-ile. Lisaks rahastatakse HTM-i ja ETAgi koostöös väiksemamahulisi uuringuid veel teistest vahenditest.

TAN kuulas ära ka majandus- ja kommnikatsiooniministeeriumi plaani luua EASi juurde innovatsiooniagentuur, mille ülesanne on suurendada ettevõtete tehnoloogia- ja teadmusmahukust ning pakkuda selleks nõu ja abi aga ka rahastust.

„Ettevõtluse areng ja tootlikkuse suurenemine põhinevad eelkõige teadusel, arendusel ja innovatsioonil, mistõttu on ettevõtete koostöö tihendamine teadus- ja arendusasutustega ning riigi selle jaoks pakutav tugi väga olulised,“ ütles peaminister.

Innovatsiooniagentuuri juurde on plaanis luua rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse korraldamiseks iseseisva juhtimissüsteemi ja eelarvega rakendusuuringute programm (RUP), mis toetab ettevõtjaid uuringuprojektide käimalükkamisel ja sobivate partnerite leidmisel.

Arutelu innovatsiooniagentuuri ja rakendusuuringute programmi loomiseks jätkub valitsuse majandusarengu komisjonis mai kuus ning esitatakse pärast TAN-ga konsulteerimist Vabariigi Valitsusele.

Taust

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. Selle esimees on peaminister Jüri Ratas. Nõukogusse kuuluvad veel haridus- ja teadusminister, rahandusminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning valitsuse nimetatud liikmetena Arto Aas, Jaak Aaviksoo, Toomas Asser, Tiit Land, Toomas Luman, Gunnar Okk, Maive Rute, Mart Saarma, Tarmo Soomere, Toomas Tamsar ja Oliver Väärtnõu.

Viimased uudised