Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Liikursuurtükid K9 Kõu. Kujutis: Youtube

Eesti sõlmis täna lepingu Lõuna-Korealt liikursuurtükkide K9 Kõu ostuks. 46-miljoni euro suurune leping hõlmab lisaks 12 relvasüsteemile koolitust, hooldust ja varuosi. Esimesed liikursuurtükid jõuavad Eestisse 2020. aastal.

„Liikursuurtükkide hange viib Eesti kaitsevõime uuele tasemele ning on soomusmanöövervõime üles ehitamise kaalukamaid samme. Eesti saab enda käsutusse senisest võimsama tulejõuga relvasüsteemi, mis on välja arendatud ajateenijate ja reservväelaste vajadusi arvestades, on töökindel ja mobiilne ka äärmuslikes tingimustes,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk.

Eesti tingimuste jaoks kõige sobivama liikursuurtüki valikuprotsess algas 2016. aastal. Valiku käigus hindasid kaitseväe, -ministeeriumi ja kaitseinvesteeringute keskuse eksperdid erinevaid  relvasüsteeme, analüüsi tulemus näitas, et K9 Kõu on neist kõige tänapäevasem ja parima lahinguvõimega liikursuurtükk. „Soomlaste põhjalik analüüs ning Norras läbi viidud laskmised, kus liikursuurtükid näitasid end Eestile sarnastes või karmimates tingimustes väga töökindlatena, aitasid otsuse langetamisele kaasa. Lähiriikides sama relvasüsteemi kasutamine aitab ühildada hooldus- ja remondivõimalusi ning hankida koos laskemoona ja varuosi,“ ütles kaitseinvesteeringute keskuse osakonnajuhataja Priit Soosaar.

K9 Kõu on lisaks Soomele ja Norrale kasutusel Poolas, Türgis ja Indias. Relvasüsteemi eaks on arvestatud vähemalt 30 aastat, seda on kerge uuendada ja ümber ehitada. „Liikursuurtükkide ostulepingu sõlmimine on osa soomusmanöövervõime arendamisest, praegu on töös toetussoomukite ümberehitus, kavas on hooldusgaraažide ehitamine, samuti analüüsime variante liikursuurtükkide juurde sobivate toetusmasinate hankimiseks. Lisaks hangitakse suurekaliibrilist uut laskemoona, evakueerimistanke ning juhtimissõidukeid,“ lisas ta.

Esimesed relvad jõuavad Eestisse 2020. aastal, seejärel kohendatakse relvad ümber, viiakse läbi testimised ja katsetused, ehitatakse valmis vajalik hoiu- ja remonditaristu ning valmistatakse ette tegevväelased, ajateenijate väljaõpe algab 2023. aastal.

Lepingutele kirjutasid alla kaitseinvesteeringute keskuse direktor kolonel Rauno Sirk,  Korea Kaubanduse ja Investeeringute Toetusorganisatsiooni juht Dong Joon Shin ning kaitsetööstusettevõtte Hanhwa Land Systems esimees Jaeil Son. Relvasüsteemide müügi otsustas Korea riik, süsteemide toetusleping sõlmiti tootjafirma Hanwha Land Systems’iga.

„Kõik osapooled näitasid läbirääkimiste käigus üles äärmist põhjalikkust, kindlasti on tegemist ühe mahukaima ja üksikasjalikuma lepinguga, mille oleme sõlminud,“ ütles Sirk.

Lepingu sõlmimisel osalesid kaitseväe juhataja kindral Riho Terras, kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Kusti Salm, suurtükiväeinspektor kolonelleitnant Kaarel Mäesalu ning hanke töögrupis osalevad ohvitserid ning ametnikud.

Liikursuurtükkide ost on üks selle kümnendi olulisemaid kaitsealaseid hankeid ning samme kaitseväe soomusmanöövervõime üles ehitamisel.

Fotod allkirjastamisest: http://pildid.mil.ee/index.php?/category/58840

Viimased uudised