Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Siseministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, milles teeb ettepaneku kehtestada 2017. aasta sisserände piirarvuks 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast.

Ka tänavu on sisserände piirarvuks 1317 inimest. Sisserände piirarvu alla kuuluvad töötamiseks, ettevõtluseks ning välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload. Sisserände piirarv ei puuduta Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid inimesi ega teisi rahvusvahelise kaitse saajaid, teatas siseministeerium.

„Oleme järjepidevalt soodustanud haritud ja tegusate välismaalaste Eestisse elama asumist ning siin kohanemist. Muudmoodi ei saakski – Eesti tööealine elanikkond väheneb ja rahvastik vananeb, mistõttu on tööandjatel järjest keerulisem leida sobilike oskustega töötajaid,” ütles siseminister Hanno Pevkur.

Piirarvu alla ei kuulu Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi, USA ja Jaapani kodanikud. Samuti ei kuulu sinna alla välismaalased, kes kolivad abikaasa ja lähedase sugulase juurde, tulevad Eestisse õppima, õppejõuna või teadustööd tegema. Samuti ei kuulu piirarvu alla inimesed, kellele antakse elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks.

Tänavu on 31. oktoobri seisuga välja antud 1099 tähtajalist elamisluba, neist 1075 töötamise eesmärgil.

Lõunaeestlane

Viimased uudised