Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Euroopa Komisjon kiitis heaks Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) Eesti rakenduskava aastateks 2021–2027.

Siseminister Lauri Läänemets selgitas, et rahastuse eesmärk on aidata tõhusalt hallata rändevoogusid ning rakendada, tugevdada ja arendada Euroopa Liidu ühist varjupaiga- ja rändepoliitikat. Samuti on oluline Eestisse tulnud kolmandate riikide kodanike kohanemine ning parem sotsiaalne kaasamine. „On selge, et kõigi ühiskonnaliikmete kaasatus on siseturvalisuse seisukohast äärmiselt oluline. Peame tagama, et Eestis elavad kolmandate riikide kodanikud oleksid teadlikud meie inforuumist ning võimalikult hästi meie ühiskonnas kohanenud. Just seetõttu on AMIF-ist rahastatavad tegevused muutunud julgeolekuolukorras veelgi olulisemaks,“ ütles Läänemets.

Aastatel 2021–2027 saab Eesti AMIF-i eesmärkide täitmiseks esialgu 21 141 906 eurot, millele riik lisab omapoolse kohustusliku kaasfinantseeringu 6 648 398  miljonit. AMIF-ist saavad toetust nii ametiasutused kui ka  vabaühendused  ja rahvusvahelised organisatsioonid.

Eesti kasutab fondi vahendeid aastatel 2021–2027 kolme AMIF-i erieesmärgi täitmiseks:

  • Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamine ja arendamine;
  • seadusliku rände toetamine, kolmandate riikide kodanike integratsioon;
  • ebaseadusliku rände vastu võitlemine

Eesti rakenduskava koostamisse olid kaasatud ministeeriumid, vabaühendused, rahvusvahelised organisatsioonid ja teised partnerid.

Rakenduskavaga saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel https://siseministeerium.ee/amif21-27.

Viimased uudised