Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. Foto: Georg-Sander Männik

Eilse 10. veebruari hommikul edastas Eesti Puitmajaliit MTÜ omapoolse pöördumise Riigikogu keskkonna- ja majanduskomisjonile, kus kritiseerib teravalt metsanduse arengukava puudujääke ning viitab olemasolevale menetlusprotsessile kui valmiseelsele demagoogiale. 

Eesti puitmajasektor on pikalt kandnud Euroopa suurima eksportööri tiitlit, mille ekspordi osakaal on tugevalt üle 90 protsendi ning mille ekspordimaht on tänaseks ületanud poole miljardi euro piiri. Samal ajal on Euroopa Liidu rohe- ja digipöörde strateegiad loonud head eeldused, et Eesti puitmajasektori eksport võiks juba lähiaastatel kasvada miljardi euroni, võimaldades seeläbi oluliselt rohkem panustada nii riigi tööhõivesse kui ka eelarvesse.

Senimaani on konkurentsis püsimise taganud peamiselt kohaliku tooraine kõrgel tasemel väärindamine ja ka osavate inseneride ning ehitajate olemasolu. Kasvupotentsiaal on sektori pannud varasemast enam asetama rõhku uute ja atraktiivsete õppeprogrammide väljatöötamisele, et tagada kvalifitseeritud tööjõu olemasolu. Viimast on hädasti vaja ka kogu ehitussektori tootlikkuse tõstmiseks. Kuid praegu riigikogus arutelul olevat metsanduse arengukava on erakonnad kasutanud poliitilisteks loosungiteks, seades puitmajasektori tuleviku ambitsioonid tõsisesse ohtu. 

Olgugi, et metsanduse arengukava ei sea ette konkreetset raiemahtu, on menetlusprotsess ja poliitikute-ministrite sõnavõtud meedias tekitanud usaldamatust nii arengukava kui ka kogu protsessi suhtes. „Väljahüütud raiemahud 9 miljonile tihumeetrile või 8 miljonile tihumeetrile on põhjendamatud ja viitavad valija häälte püüdmisele. Niivõrd olulist ja suuremahulist dokumenti, mille arenguteemad on ka ühiskonnas suurema tähelepanu all, ei ole õige vahetult enne valimisi menetlusse võtta. See kõik on viinud selleni, et muidu tõsiselt võetavat arengukava on lihtsalt ära kasutatud populistlike algatuste läbi viimiseks.“ kommenteeris praegust menetluskäiku Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. 

Viimased uudised