Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Pilt: HTM

Täna avalikustati kõigis osalenud riikides PISA 2022 uuringu raames läbiviidud loovmõtlemise testi tulemused. Loovmõtlemise uuringus osales 64 riiki ning Eesti õpilased saavutasid Euroopas 1. koha ja maailmas 5.-8. koha.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Liina Põld sõnab, et on põhjust meie õpilaste ja Eesti haridussüsteemi üle uhkust tunda. „Lisaks PISA põhiuuringu suurepärastele tulemustele, näitavad loovmõtlemise tulemused, et meie noortel on lisaks ainealastele teadmistele ka head probleemilahendamise oskused – nad lähenevad probleemidele loovalt, oskavad  genereerida nutikaid ideid ja välja pakkuda efektiivseid lahendusi,” sõnas Põld ning lisas, et loovmõtlemise aspekt on tähelepanu all ka õppekavade arendamisel ja õpetajate koolituste planeerimisel.

Loovmõtlemise hindamine PISA 2022 testis keskendus õpilaste võimekusele genereerida, hinnata ja täiustada ideid, mis võivad viia originaalsete ja efektiivsete lahendusteni. Näiteks, kuidas parandada raamatukogus ratastooliga ligipääsetavust, millised võivad olla erinevad teaduslikud seletused konnade oma elupaigast lahkumisele või kuidas nutikalt tarbida ja mitte ära visata koju varutud toitu.

Eestist osales uuringus 196 koolis 6392 8.-9. klasside õpilast. Eesti õpilaste keskmine tulemus loovmõtlemises oli 35,9 punkti, mis on kõrgem kui OECD keskmine (32,7 punkti). 89% Eesti õpilastest saavutas vähemalt baastaseme (OECD keskmine: 78%). 34% Eesti õpilastest saavutasid tippsooritaja taseme (OECD keskmine: 27%). Meie õpilastel olid parimad tulemused kirjalikus ja visuaalses eneseväljenduses ning teaduslikus probleemilahendamises. Veidi madalamad tulemused olid sotsiaalses probleemilahendamises.

Tulemused olid üle Eesti küllaltki ühtlased ning sotsiaalmajandusliku tausta mõju on vähene. Eestis oli vastav näitaja 6,9%, OECD keskmine 11,6%. Tüdrukud saavutasid 3,4 punkti võrra kõrgema tulemuse kui poisid.

PISA (Programme for International Student Assessment) on rahvusvaheline haridusuuring, mis uurib 15-aastaste noorte teadmisi ja oskusi. Uuringut korraldab Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD). Seni on toimunud kaheksa PISA uuringut. Eesti on osalenud alates 2006. aastast. Loovmõtlemise uuring viidi läbi PISA 2022 põhitesti raames 2022. aasta kevadel.

Viimased uudised