Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Riigikogu kiitis täna heaks diginomaadi viisat puudutavad muudatused, mille kohaselt luuakse Eestis ühena esimestest riikidest maailmas diginomaadi viisa. Eesti diginomaadi viisa võimaldab tulla Eestisse, viibida siin turistina ja samal ajal jätkata töötamist välisriigi tööandja heaks või vabakutselisena asukohast sõltumata.

Diginomaadlus on eluviis, mis võimaldab ühendada maailmas ringi reisimise ja üle interneti kaugtöö tegemise. Diginomaadide peamisteks tegevusaladeks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, finantsvaldkond ja turundus.

„Diginomaadi viisa tugevdab Eesti kui e-riigi kuvandit ja võimaldab Eestil seeläbi mõjusamalt kaasa rääkida rahvusvahelises mastaabis. Samuti aitab see kaasa Eesti e-lahenduste ekspordile, mis on praegusest majanduskriisist taastumisel eriti oluline,“ ütles Mart Helme.

Eesti kui uudsete tehnoloogiliste lahenduste poolest tuntud riik on rahvusvahelises mastaabis diginomaadidele atraktiivne sihtriik. Diginomaadid loovad Eestile perspektiivis olulist lisandväärtust, sest nad mitmekesistavad Eesti IKT-kogukonda ja samas tarbivad siinseid kaupu ja teenuseid ning avaldavad positiivset mõju kohalikule ettevõtlusele.

Minister lisas, et diginomaadidele rakenduvad viisa andmise üldised tingimused ja muudatuste väljatöötamisel arvestati ka väärkasutusriskide minimeerimisega. Ühelgi diginomaadil ei ole õigust viisat saada ja nende tausta kontrollitakse sama hoolsalt kui teistegi viisataotlejate puhul.

Kuna diginomaadid ei mahu klassikalise töötamise reeglite alla, takistab see nende Eestisse tulekut ning eesmärgipärase viibimisaluse valimist Eestis. Eesti puhul peavad diginomaadid atraktiivseks nii Eesti startup ökosüsteemi, ligipääsu Euroopa Liidu turule, kõrget inglise keele oskuse taset kui ka e-residentsuse programmi.

Diginomaadi viisa programmi rakendatakse järk-järgult. Esimeses etapis saavad viisat taotleda need välismaalased, kes tõendavad ise, et nad on diginomaadid. Perspektiivis on väljatöötamisel lahendused, mis võimaldavad ühildada diginomaadi viisaga teisi Eesti e-riigi lahendusi, eelkõige e-residentsust. Usaldusväärse teenusepakkuja vahendamisel pakutav programm on kavas edaspidi. Esialgse prognoosi kohaselt võiks diginomaadi viisat taotleda maksimaalselt umbes 1800 inimest aastas.

Viimased uudised