Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Digiriigile kohaselt on ka vanglad astunud sammu digitaalse tuleviku suunas – 2023. aastal said kinnipeetavad enda kasutusse 200 tahvelarvutit, millele puhul on Riigi IT Keskus (RIT) tehniliselt taganud, et vangidel on võimalus turvaliselt vajalikule infole ligi pääseda.

„Kinnipeetavatele e-teenuste võimaldamine on oluline osa nende taasühiskonnastamisest, sest see soodustab seda, et nad ka vabaduses rohkete e-teenuste keskel hakkama saaksid. Seega on oluline, et nad harjuksid e-teenuseid juba vanglas kasutama,” ütleb Justiitsministeeriumi vanglate osakonna IT-juht Priit Post.

Kinnipeetavatele võimaldatakse tahvelarvutitest ligipääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele, kohtulahendite registrile, Riigikogu veebilehele ja õiguskantsleri veebilehele. Lisaks on tahvelarvutid kinnipeetavatele praktilised abilised, mille abil saavad nad vaadata enda vanglasiseseks kasutamiseks mõeldud raha jääki ning uue teenusena saavad nad vangla e-poe vahendusel vajalikke asju osta.

„Digilahenduste kasutamine hoiab kokku suure osa halduskoormusest nii kohtutele kui ka vanglaametnikele, kes saavad nüüd veelgi rohkem tegeleda oma põhitegevusega ja kinnipeetavaid toetada nende õiguskuulekamal ühiskonda naasmisel,” selgitab Post.

Seadistatud spetsiaalselt kinnipeetavatele

„Tahvelarvutite lahenduse loomine kinnipeetavatele ei tähendanud ainult tahvelarvutite ostu ja nende seadistamist, vaid lisaks oli vaja välja ehitada ka kõikides vanglates vastav taristu ja paigaldada lisaseadmed, et kinnipeetavatel oleks võimalus ka internetti pääseda,” selgitab mahukat protsessi vanglate IT-juht.

Vanglate tahvelarvutite erilahenduse tehnilist poolt tagava Riigi IT Keskuse arvutitöökohateenuse osakonna juhi Risto Seegeli sõnul on kinnises vanglas ligipääs internetile siiski piiratud. “Ligipääs tahvelarvutitest on võimaldatud vaid selleks ettenähtud veebilehtedele ja teenustele. Tehniliselt on ka tagatud, et tahvelarvutit ei saaks kasutada millekski, milleks see mõeldud ei ole – seadmetesse ei saa paigaldada iseseisvalt lisatarkvarasid ega muuta seadistusi,” räägib Seegel.

Digitaalne kohtumenetlus ka vangidele

Kõikide kohtuistungite puhul ei ole enam füüsiline kohalolek oluline ja kinnipeetavaid ei transpordita alati kohtusaali. „Istungitel on võimalik osaleda ka läbi videokonverentsi seadmete ning tulevikus on ka tahvelarvutite kaudu võimalus osaleda istungitel,” tutvustab Seegel. “Teenus areneb pidevalt ja töötame koos partneritega selle nimel, et istungitel oleks tulevikus võimalik kasutada ka sünkroontõlget,” tutvustas RITi arvutitöökohateenuse osakonna juht tulevikuplaane.

Vanglate digitaliseerimise projekt aitab potentsiaalselt kaasa ka kohtumenetluse tähtaegade lühendamisele, kuna infovahetus kohtu ja kinnipeetava vahel saab nüüd toimuda hetkega. Oluliselt väheneb ka vanglate ja kohtute halduskoormus, kuna dokumentide liikumine on elektrooniline.

Viimased uudised