Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

riigieksamid

Esmaspäeval algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6842 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse eksaminandi.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe, teatas SA Innove.

Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidel, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada.

26. aprillil toimub eesti keele teise keelena eksami kirjalik osa, eksami suuline osa viiakse läbi 26., 27. ja 28. aprillil. Eksam mõõdab keeleoskust B2-tasemel ja koosneb viiest osaoskusest – kirjutamine, kuulamine, lugemine, keele struktuur ja rääkimine.

Riigieksamite periood jätkub 2. mail toimuva inglise keele eksamiga ning lõppeb 12. mail matemaatika eksamiga. Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid toimuvad aprillis ja mais.

Riigieksamitele registreerus tänavu üle 10 400 eksaminandi. Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse 19. juuniks.

LÕUNAEESTLANE

Viimased uudised