Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväe pilt.

Kaitseminister Jüri Luik allkirjastas Šveitsi Konföderatsiooni kaitse-, tsiviilkaitse- ja spordiministriga kokkuleppe, millega luuakse õiguslik alus kahepoolseks sõjalise väljaõppe alaseks koostööks.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul annab lepe võimaluse teha laiahaardelist koostööd senisest märksa suuremal määral. „Tänane koostöö keskendub kogemuste vahetamisele mobilisatsiooni valdkonnas, arengupotentsiaali on kaitsetööstuse kontaktide edendamise ja küberkoostöö alal. Kokkulepe loob praktilise väljundi kaitseprojektide korraldamiseks,“ ütles ta. Lisaks on sellel positiivne mõju Eesti julgeolekule ja välissuhetele.

Luik sõnas, et kokkulepe võimaldab korraldada näiteks nii relvajõudude kui tsiviilkoosseisu väljaõpet, koolitusi ja praktikat õppeasutustes, küberõppusi, konsultatsioone logistika, sõjameditsiini, kaitsevaldkonna õiguse ning keskkonnakaitse teemadel, sõjamuuseumite koostööd ja eksponaatide vahetust kui ka pääste väljaõpet.

„Eesti ja Šveits on kaitsekoostööd teinud alates Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest, mil Šveits toetas olulisel määral Eesti riigikaitse ülesehitamist,“ lisas Luik. Šveits on Eestit toetanud kaitsevarustusega ning ajateenistuse, reservväe ja mobilisatsiooni süsteemi loomisel. Samuti panustas Šveits märkimisväärselt Balti Kaitsekolledži loomisesse.

Eelnevalt on Eesti ja Šveits sõlminud Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu salastatud teabe vahetamise kokkuleppe, mis jõustus 1. veebruaril 2018.

Viimased uudised