Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

1. jaanuarist 2023 maksustatakse tubakavedelikud aktsiisiga ja kõik tarbimisse lubatavad tubakavedelikud peavad olema maksumärgistatud ning nende välismaalt kaasa ostmisel rakenduvad koguselised piirangud.

Enne 2023. aasta 1. jaanuari vabas ringluses väljaspool aktsiisiladu olevate maksumärgistamata tubakavedelike müük on lubatud 2023. aasta 31. jaanuarini. Alates 1. veebruarist peavad kõik tarbimises olevad tubakavedelikud olema maksumärgistatud. Jätkuvalt ei tohi elektroonilise sigareti nikotiini sisaldav ja nikotiinisisalduseta vedelik sisaldada maitse- ega lõhnaaineid (v.a tubaka ning mentooli maitse ja lõhn).

Samuti rakenduvad tubakavedelikele aktsiisivabad piirnormid, millega peab arvestama neid reisilt Eestisse kaasa tuues. See puudutab nii reisija pagasis Eestisse toimetatavaid kui välisriigi isiku poolt Eesti eraisikule pakiga saadetavaid koguseid.

  • Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse saabuval reisijal on lubatud temaga koos liikuvas pagasis aktsiisivabalt kaasa tuua 20 milliliitrit tubakavedelikku.
  • Teisest liikmesriigist saabuval reisijal on lubatud temaga koos liikuvas pagasis aktsiisivabalt  kaasa tuua 50 milliliitrit tubakavedelikku.
  • Aktsiisivaba kogus saadetises, mille on saatnud välisriigi eraisik Eestis elavale eraisikule, on 20 milliliitrit tubakavedelikku.

Tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete (sealhulgas e-vedelike) Eestisse toimetamine kaugmüügi teel ehk internetipoest ostmine on keelatud.

Lisaks hakkab kehtima ka uus, kõrgem aktsiisimäär sigarettidele, suitsetamistubakale ja tubaka tahkele aseainele.

Sigarettidelt  minimaalselt makstav aktsiisisumma tõuseb 160,50 euroni 1000 sigareti kohta ja  suitsetamistubaka aktsiisimäär 107 euroni ühe kilogrammi suitsetamistubaka kohta. Tubaka tahke aseaine aktsiisimäär on sama, mis suitsetamistubaka aktsiisimäär ja tõuseb samuti 107 euroni ühe kilogrammi tubaka tahke aseaine kohta.

Uuest aastast hakkab kehtima ka uue kujundusega tubakatoodete maksumärk ning enam ei eristata tubakatoodete ja alternatiivsete tubakatoodete maksumärke. Kõigil tubakatoodetel on ühesuguse kujundusega maksumärk.

Tubakatoodete osas on oluline ka teada, et seoses Venemaale kehtestatud sanktsioonidega ei tohi peale 8.01.2023 Eestisse tuua Venemaalt pärinevaid või Venemaalt eksporditavaid sigareid, manilla sigareid, sigarillosid ja sigarette, mis on valmistatud tubakast või tubaka aseainetest.

Viimased uudised