Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Eesti diviisi ülem Veiko-Vello Palm. Kaitseväe pilt

Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm esitas kaitseväe juhatajale avalduse tegevteenistusest lahkumiseks, mille kindral Martin Herem rahuldas. Kindralmajor Palm arvatakse reservi alates 29. märtsist.

„Kindralmajor Palm on suurte saavutustega ning oma teenistusele pühendunud ohvitser, tema panus riigikaitse ja kaitseväe arengusse on olnud kaitseväge märkimisväärselt arendav,” ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. „Kindral Palmi sihikindla teenistuse ajal on astutud olulisi samme ajateenistuse tulemuste parandamiseks ehk lahinguvõimelisema reservväe arendamiseks, liitlaste integreerimisel eFP lahingugrupi näol ja hiljem diviisi loomisel ning arendamisel. Kindral Palm on viimastel aastatel olnud kindlasti üks kaalukamaid Eesti kaitseväe „nägusid” meie liitlaste juures, nii Eestis kui välismaal.”

„Olen kaitseväes teeninud erinevates rollides alates 1992. aastast alustades ajateenistusest Kalevi pataljonis ja tänaseks veidi üle aasta juhtinud diviisi. Saan kindlalt öelda, et olen selle üle väga uhke. Olen tänulik inimestele, kellega sain koos teenida ning kaitseväge ja laiemalt Eesti ja seega NATO riigi- ja alliansikaitset tugevdada-arendada. Otsustasin, et nüüd on aeg anda teatepulk edasi uutele tulijatele, kellest paljudega olen ka koos teeninud ja usun, et meie riigikaitse täitis, täidab ja tulevikus saab veelgi paremini täita oma põhiülesannet – kaitsta Eestit,” ütles kindralmajor Palm.

Kindralmajor Palm tänas kaasvõitlejaid koostöö eest ning on veendunud, et diviisiga läbitakse positiivselt USA maaväe Warfighter õppuste seeria viimane otsustav moodul enne tema ametist lahkumist.

Kindralmajor Veiko-Vello Palm on lisaks diviisiülema ametikohale teeninud kaitseväe juhataja asetäitja ja Kaitseväe peastaabi ülemana. Lisaks on ta olnud 1. jalaväebrigaadi ülem, Tapa väljaõppekeskuse staabiülem, Kaitseväe peastaabi operatiiv- ja väljaõppeosakonna ülem, staabiohvitser NATO Kirdekorpuse staabis Poolas ning kaitseministeeriumi riigikaitse planeerimise osakonna juhataja.

Palm alustas kaitseväeteenistust 1992. aastal ajateenijana Kalevi jalaväepataljonis. Ta on lõpetanud Eestis ohvitseride kursused, Soome riigikaitse kõrgkooli kadetikooli ja kindralstaabi ohvitseride kursused ning läbinud Balti Kaitsekolledži kõrgema juhtkonna kursused. Lisaks on ta läbinud ka USA maaväe riviametikohtadel teenima asuvate kindralite täienduskursused.

Kindralmajor Palm on teeninud kahel korral rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Afganistanis, teda on tunnustatud kaitseministeeriumi aasta teo auhinnaga.

Kaitseväe diviis täidab Eesti sõjalises kaitses kahte peamist eesmärki: seob omavahel maakaitseringkondade, brigaadide ja teiste väeliikide lahingud ning on ühenduslüli liitlaste ja nende sõjaliste võimete vahel. Diviisi põhiülesanne on oma vastutusalas planeerida ja teostada sõjalisi operatsioone koosseisus olevate ja ajutiselt allutatud üksustega, sealhulgas välisriigi relvajõudude üksustega. Diviisi tegevuspiirkond hõlmab kogu Eesti territooriumi.

Viimased uudised