Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Foto: n-ltn Hannes Parmo

Kevadtormil pakub 2. jalaväebrigaadile tuletoetust diviisi 25. liikursuurtükipataljon, mille relvastuses olevad liikursuurtükid K9 Kõu suudavad täppismürskudega tabada kuni 70 kilomeetri kaugusel olevaid sihtmärke.

„Keeruliseks on teinud selle õppuse osa soised ja kanaliseeritud alad, kus on raske leida suurematele masinatele paiknemisalasid. Siiski oleme need suutnud leida ja pakume tuletoetust jalaväe üksustele 2. jalaväebrigaadi koosseisus,” ütles 25. liikursuurtükipataljoni patareiülema abi nooremleitnant Rando Raja.

Liikursuurtükkide K9 meeskonnad koosnevad viiest liikmest. Lisaks põhirelvale, milleks on 155 mm kaliibriga suurtükikahur, kuulub relvastusse ka 12,7 mm kaliibriga pardarelv Browning. Koosluses K9 relvasüsteemiga on ka luurevõimekus, mis on täiendatud ATV-dega.

Ajateenijatest koosnevad K9 meeskonnad on õppusel valmis täitma kõiki neile pandud nõudeid. „See üksus siin on ka minu sõjaaja üksus. Olen saanud kätt pulsil hoida ja teha vastavalt enda soovile korrektuure. Oleme jõudnud tasemele, millega ma saan päriselt ja siiralt rahul olla. Alati saab parandada, aga ütlen, et praegu oleme väga heal tasemel,” ütles nooremleitnant Rando Raja.

Liikursuurtükid K9 Kõu on roomikutel ja suure maastikuläbivusega, hea soomuskaitsega ja suure tulejõuga kaudtulerelvad. Kuna liikursuurtükid on soomustatud ning iseliikuvad, tõstab see suurtükimeeskonna kaitstust ning võimaldab kiiremat manööverdamist, mis suurendab hukukindlust ja tulejõudu. Relvasüsteem on lihtne ja töökindel, mistõttu sobilik kasutamiseks ajateenijatele ja reservväelastele.

Diviisi koosseisu kuuluva 25. liikursuurtükipataljoni peamiseks sõjaliseks ülesandeks on jalaväe- ja manööverüksuste toetamine kaudtulega ja kõrge tasuvusega sihtmärkide hävitamine.

Kevadtorm on kaitseväe aasta suurim õppus, mida juhib Eesti diviis. Õppuse käigus harjutatakse nii sõjaliste operatsioonide planeerimist ja elluviimist kui ka tõhustatakse koostööd Eesti ja liitlasriikide üksuste vahel. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased kui ka liitlasriikide sõdurid.

Kevadtorm kuulub NATO õppuste seeria Steadfast Defender 2024 raamistikku. Steadfast Defender 2024 on suurim NATO õppus aastakümnete jooksul. Seal osaleb poole aasta jooksul alates jaanuarist kuni juulini 2024 ligi 90 000 osalejat kõigist NATO 32-st liikmesriigist. Õppuse laiemaks raamistikuks on kinnitatud NATO regionaalsed kaitseplaanid.

Viimased uudised