Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Circle K on loonud mandri-Eestis teenindusjaamade võrgustiku, mis lülituvad automaatselt generaatortoitele ka ulatusliku elektrikatkestuse ajal, aidates nii kaasa Eesti energiajulgeoleku tagamisele.   

„Juhul, kui Eestit peaks tabama ulatuslik elektrikatkestus, siis kütuseta Eesti elanikud ei jää. Circle K-l on üle Eesti seitse paikse generaatoriga teenindusjaama, et tagada Circle K teenindusjaamade toimepidevus ka ootamatutes olukordades,“ sõnas Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik 

Tema sõnul rakenduvad generaatorid automaatselt, kui tavapärane vooluühendus katkeb. „Meile teadaolevalt on Circle K ainuke mootorikütuste jaemüüja Eestis, kellel on olemas paiksed generaatorid üle Eesti ning töö saab teenindusjaamas elektrikatkestuse korral koheselt jätkuda. See tähendab, et me ei pea ootamatus olukorras alles hakkama otsima võimalusi, kust generaator tuua ning kuidas see kohale toimetada, vaid oleme juba praegu valmis toimima voolukatkestuse tingimustes,“ selgitas Vahtrik.  

Kohustusliku kolme teenindusjaama asemel seitse 

Elutähtsaid teenuseid reguleeriva Majandus- ja taristuministri määruse nr 35 kohaselt peavad alates 2022. aastast elutähtsa teenuse osutajaks määratud kütusemüüjad tagama vähemalt kolm autonoomse elektritoitega tanklat üle Eesti. Hetkel on sellise kohustusega kütusemüüjaid kokku 8, nende hulgas Circle K. „Vastutustundliku ettevõttena on meile oluline, et Eesti oleks hoitud, mistõttu asusime varakult elektrikatkestuste riske maandama. Meie teada on Circle K ainuke mootorikütuste jaemüüja Eestis, kellel on määruses kirjeldatud nõude täitmiseks paiksed generaatorid, mis rakenduvad automaatselt ilma, et see nõuaks lisategevusi,“ lausus Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektor.  

Kohustusliku kolme teenindusjaama asemel on autonoomse elektritoite ja katkematu tankimise võimalusega teenindusjaamasid Circle K-l seitse. Need asuvad Harju maakonnas Jüris ja Tallinnas, Järva maakonnas Aravetel, Tartu maakonnas Kvissentalis, Pärnu maakonnas Häädemeestel, Põlva maakonnas Põlvas ja Rapla maakonnas Raplas. „Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi selgituste kohaselt on paikse generaatoriga tankla teenindusraadiuseks mõistlik pidada 50-100km. Circle K teenindusjaamad katavad seega ära suure osa mandri-Eestist. Hetkel on katmata vaid saared ning tükike Lääne- ja Ida-Virumaast. Nendes piirkondades oleme valmis tegema koostööd kohalike omavalitsustega ja vajadusel ehitama välja generaatori ühendamise valmiduse või paikse generaatortoite,“ kirjeldas Vahtrik.  

Vähemalt 15 000-liitrine kütusevaru 

Hädaolukorras peab tagatud olema piisav kütusevaru. Autonoomse elektritoitega tanklates peab Eesti suuremates maakondades kütusemahutite mahutavus olema mootoribensiinide ja diislikütuse puhul minimaalselt 30 000 liitrit ning mõlema jääk ei tohi ühelgi ajahetkel olla väiksem kui 15 000 liitrit.  

Circle K Eesti mootorikütuste müügidirektori sõnul on käitumisjuhised elutähtsa teenuse osutajale tavapärase hädaolukorra ja eriolukorra puhul erinevad. „Tavalise hädaolukorra alla läheb näiteks tormist tingitud elektrikatkestus. Sellisel juhul saavad Circle K teenindusjaamades tankida kõik inimesed, ettevõtete sõidukid kui ka alarmsõidukid elava järjekorra alusel. Eriolukorra puhul kehtivad aga teised regulatsioonid, mida ette ennustada ei saa. Siis annab meile  erijuhised ministeerium ning lähtume neist,“ kirjeldas Vahtrik. 

Viimased uudised