Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Sarnaselt Lätiga on sattunud kahtluse alla Venemaaga seotud rahapesus Eesti pangad ja ametivõimud, kirjutab mõjukas Briti väljaanne Guardian.

Nimelt pesti 2013. aasta suvel läbi Danske Banki Eesti haru miljardeid dollareid Vene presidendi Vladimir Putini ja Vene julgeolekuagentuuriga FSB seotud raha, seda vaatamata asjaolule, et Eesti ametivõime oli eelnevalt informeeritud. Kuidas selline asi võimalikuks sai, seda Eesti ametivõimud ei kommenteeri.

Rahapesuks olid loodud Suurbritannias varifirmad, mis avasid pangas arved ja liigutasid raha. Eestis olevat pangaametnikke ähvardatud, samuti ähvardati firmade tausta Moskvasse uurima läinud Danske Banki esindajat.

Danske Bank sulges 2013. aastal nimetatud varifirmade kontod, kui pank langes rahapesuga seotud süüdistustelaviini alla.

Möödunud aasta lõpus tuli välja, et Danske Eesti kontor oli seotud ka Aserbaidžaani valitsusega seotud 2,9 miljardi dollari liigutamisega läbi Briti varifirmade.

Tehinguteks kasutati firmasid, mis olid asutatud põhiliselt Londonis. Üks neist firmadest, Lantana Trade LLP oli esitanud Briti äriregistrile valeandmeid. Nimelt oli Lantana andnud teada, et tegevus praktiliselt puudub, kui tegelikult liikus firma arvetel iga päev miljoneid eurosid. Lantana arveldusarve Danske Bankis oli avatud alates 2012. aasta lõpust kokku 11 kuud.

Lantana tegelikud omanikud olid venelased. Nende isikud olid aga peidetud Marshalli ja Seišelli saartel registreeritud ettevõtete taha.

Guardiani käsutuses oleva raporti kohaselt ei suutnud Danske Bank õigeaegselt tuvastada, kes olid Lantana taga – Vene presidendi Vladimir Putini ja FSB-ga lähedalt seotud isikud. Info oli eelnevalt saadetud nii Danske juhtkonnale kui Eesti finantsjärelvalvele, aga Danske alustas asja uurimist alles 2017. aastal Seejuures ei informeerinud pank ei Suurbritannia valitsust ega äriregistrit.

Danske ütles eile, esmaspäeval asja kohta kommentaariks, et Eesti kontori toonase tegevuse osas on algatatud uurimine ja varifirmade kontod on suletud. Pank konkreetseid nimesid välja ei toonud.

Läbi Eesti pestud Putini ja FSB-ga seotud rahaga tõusis päevakorda taas Briti nõrgalt kontrollitud ettevõtlusmaastik, kus puudub ettevõtete üle nii registri kui maksuameti tihedam kontroll. Antud juhul olid firmad Kremli taustaga.

Balti riigid on viimastel aastatel ilmsiks tulnud juhtumite põhjal olnud Vene hämara raha peamiseks sisenemiskohaks Lääne finantssüsteemi. Möödunud nädalal süüdistas USA rahandusministeerium Läti suuruselt kolmandat panka „institutsionaliseeritud rahapesus”. Mõned päevad hiljem selgus, et Läti keskpanga juht Ilmārs Rimšēvičs oli võtnud üle 100 000 dollari altkäemaksu. Rimšēvičs ise on kõik kahtlused ümber lükanud ja nimetanud seda laimukampaaniaks. Taustaks: USA rahandusministeeriumi süüdistusi on nimetanud laimukampaaniaks ka Läti peaminister Māris Kučinskis.

Danske Eesti juhid said võimaliku rahapesu kohta haisu ninna tänu Venemaalt saabunud vihjele. Selle kohaselt oli Lantanaga seotud Moskva ligidal Podolskis tegutsev Promsberbank, mille juhatuses on Vladimir Putini onupoeg Igor Putin. Üks Promsberbanki aktsionäridest on FSB-ga seotud Aleksander Grigorjev. Teine osanik oli Alekesi Kulikov, kes vahistati seoses pettustega 2016. aastal. Promsberbank pankrotistus 2016. aastal, kui tuli välja, et pangast on kaduma läinud 53 miljonit USA dollarit.

Ühe Danske töötaja väitel kontrolliti Lantana tegevust Promsberbankist.

Skeemiga oli seotud ka Saksa suurim kommertspank Deutsche Bank. Deutsche on tunnistanud, et aastatel 2011-2015 liikus läbi panga esinduse Moskvas ligi 10 miljardi dollari ulatuses hämarat raha. Skeem võimaldas rikastel venelastel vahetada oma rublasid dollarite vastu. Needsamad firmad, mis liigutasid raha Danske kaudu, tegid seda ka Deutsches. Deutsche, mis on USA presidendi Donald Trumpi suurim finantseerija, maksis Venemaaga seotud rahapesu eest 630 miljonit dollarit trahvi.

Danske katsed Lantana tausta uurida jooksid liiva Moskvas, kus panga esindajat lihtlabaselt ähvardati. Mõned nädalad hiljem küsisid Vene firmade esindajad Danske töötajalt Tallinnas: „Kas sa tõesti julged öösel koju minna?” Mehed lisasid, et lasevad Danske põhja. Antud juhtum registreeriti pangas ametlikult.

Ühe asjaga kursis oleva asjatundja väitel toimusid tehingud Lantanaga lühikese aja jooksul ja väga suures ulatuses. Kõik läks nagu õlitatult ja raha kuhugi toppama ei jäänud. Ühe suure panga väikses kontoris Tallinnas liigutati iga päev kümneid miljoneid.

Eesti kaudu käinud rahapesu täpne ulatus pole selge. Arvatakse, et igapäevaste 10-miljoniliste või suuremate rahasüstidega liigutati kokku 2,2-3,3 miljardit dollarit.

FSB taustaga Grigorjev on seotud veel ühe suure rahapesuskeemiga. Nimelt liigutati 2010-2015. aastal ligi 20 miljardit dollarit Moskvast läände läbi nn Global Laundromati skeemi. Raha liikus läbi Moldova ja Läti pankade. Igor Putin istus ka ühe selle skeemiga seotud panga, Vene Maapanga RZB juhatuses.

Kaks rahapesukseemiga seotud isikut Grigorjev ja Kulikov istuvad praegu vangis. Grigorjev vahistati 2015. aastal, aasta pärast pandi RZB seoses rahapesusüüdistustega kinni. 2015. aastal aprillis võeti Promsberbankilt tegevusluba.

Rahapesukseemis osalenud Briti firmad on tegevuse lõpetanud. Lantana lõpetas tegevuse 2015. aasta lõpus.

Ajakirjandusse lekkinud ametliku raporti järgi oli Danske oma tegevuses täielikult ebaõnnestunud, kuna ei suutnud tuvastada Lantana tegelikke omanikke ega peatada läbi panga esinduse tehtud tehinguid. Pank eksis mitmete reeglite vastu, käitus ebaeetiliselt ja on arvatavalt pannud toime kriminaalkuriteo.

Panga toonane sisekontrolli juht Robert Endersby keeldus juhtumit kommenteerimast. Danske on väitnud, et sel ajal oli Eestis praegusest erinev taustakontrolli süsteem. Pank on tunnistanud, et tulnuks reageerida kiiremini.

Eesti rahapesu andmebüroo juht Madis Reimand keeldus kommentaaridest. Ta väitis vaid, et üldiselt on selliste skeemide eesmärk raha liigutamine Venemaalt välja, et viia raha välismaale ja teha seda läbipaistmatult ning salajasel moel.

Russian millions laundered via UK firms, leaked report says

A Danish bank accused of money laundering shut down Russian accounts after concluding that they were being used to funnel cash through British companies by members of Vladimir Putin’s family and the FSB spy agency, leaked reports say.

Viimased uudised