Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Tänasest, 2. märtsist avanes Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi taotlusvoor, millega toetatakse magistri- või doktoriõpinguid välisülikoolides. Haridus- ja noorteamet ootab taotlusi hiljemalt 1. aprilliks 2021.

Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi eesmärgiks on pakkuda üliõpilastele rahvusvahelisi kogemusi ning rakendada välismaal kogutud teadmisi pärast õpinguid Eesti heaks. Välisülikoolis õppimiseks makstakse stipendiumi ning vajadusel on võimalik taotleda lapsetoetust, õppekulude ja ravikindlustuse hüvitist. Stipendiumi saavad taotleda Eesti kodanikud või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga isikud, kes taotluse esitamise hetkel on välisülikooli magistri- või doktoriõppesse vastu võetud või kellel on välisülikooli kinnitus vastuvõtuks vajalike dokumentide esitamise kohta.

Magistriõpinguteks saab taotleda stipendiumi vaid juhul, kui soovitud eriala Eestis õppida ei saa, kuid Eesti tööturul on selle järele vajadus. Doktoriõpinguid toetatakse vabalt valitud erialal. Õppida võib seejuures nii täis- kui ka osakoormusega. Stipendiaadid peavad olema valmis pärast õpinguid asuma tööle omandatud kvalifikatsiooniga ametikohal Eestis.

Avaldusi stipendiumi taotlemiseks saab esitada aadressil taotlused.edu.ee. Täiendav info Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi taotlemiseks on leitav siin.

Esitatud taotlustele antakse esmane tagasiside kuni viie tööpäeva jooksul. Seejärel hindavad taotlusi valdkondlikud eksperdid ning toimuvad intervjuud kandidaatidega. Lõplikud otsused tehakse teatavaks kahe kuu jooksul pärast avalduste esitamise tähtaega.

Kristjan Jaagu stipendiume on jagatud alates 2003. aastast. Igal aastal saab kraadiõppeks välisülikoolis stipendiumi keskmiselt 10 taotlejat. Eelmisel aastal valiti välja kaheksa stipendiaati, kes asusid õppima Austraaliasse, Ameerika Ühendriikidesse, Suurbritanniasse, Prantsusmaale, Taani ja Soome. Lisaks kraadiõppe stipendiumile antakse Kristjan Jaagu programmis välja stipendiume ka vahetusõppeks välisülikoolis ja lühiajalisteks õpingutega seotud välislähetusteks.

Viimased uudised