Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks toetusmeemete tingimused vaimse tervise teenuste kättesaadavuse suurendamiseks esmatasandil. Sellega saavad kohalikud omavalitsused võimaluse kokku poole miljoni euro ulatuses taotleda vahendeid vaimse tervise alaste teenuste pakkumise laiendamiseks ning kogukonna psühholoogi palga- või juhendamiskuludeks.

Aprillis valitsuse poolt vastu võetud viirusega elamise valge raamat ehk „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“ nägi kriisist väljumise meetmena ette  esmatasandil pakutavate vaimse tervise teenuste mahu suurendamist. „Kogukonna psühholoogi palgatoetuse maksmine või ka laiema valiku vaimse tervise teenuste pakkumine omavalitsuste või esmatasandi tervisekeskuste kaudu aitab kindlasti kaasa inimeste vaimse tervise toetamisele. Seetõttu avasime ka toetusmeetme, et vajalikke teenuseid inimestele lähemale viia ja enam kättesaadavaks teha,“ sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Jätkan töötamist selle nimel, et ka järgimisel aastal oleks võimalik jätkata kogukonna psühholoogidele palgatoetuse maksmist ning vaimse tervise teenuste kättesaadavust parandada.“

Vaimset tervist puudutavate teenuste kättesaadavuse parandamise vajadus kohalikes omavalitsustes ilmnes ka kevadel sotsiaalministeeriumi vaimse tervise staabi läbiviidud küsitlusuuringust, kust selgus, et 72% omavalitsuste hinnangul on vaimse tervise abi vajadus koroonakriisis kasvanud. Vajalikuks peeti psühholoogilise abi pakkumist omavalitsuse korraldamisel, kuid murekohaks on spetsialistide nappus. Kõige enam vajavad abi lapsed, pered ja vanemad inimesed ning peamised probleemid on seotud peretülide ja -vägivallaga.

„Esmatasandil vaimse tervise teenuste pakkumine aitab ennetada tõsisemaid vaimse tervise probleeme. Inimkeskne abi peab olema elukohalähedane ja ilma asjatute barjäärideta. Korralikud esmatasandi teenused vabastavad eriarstiabi ressurssi raskemate haigusjuhtude jaoks ning loodetavasti vähenevad ootejärjekorrad kliiniliste psühholoogide, psühhiaatrite jt meditsiinilist vaimse tervise abi pakkuvate tippspetsialistide poole“ sõnas Eesti Psühhiaatrite Seltsi juht, lastepsühhiaater dr Anne Kleinberg.

Taotlusvoorude maht kokku on pool miljonit eurot, millest 100 000 on arvestatud kogukonnapsühholoogide palga- ja koolitustoetuseks ning 400 000 vaimse tervise teenustele. Taotlus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 15. detsembriks 2021. Meetmete tingimused on leitavad sotsiaalministeeriumi kodulehel.

Elanikkonna vaimse tervise toetamiseks seoses COVID-19 olukorraga eraldas Riigikogu 2021. aasta lisaeelarve seadusega vahendid esmatasandil pakutavate vaimse tervise teenuste mahu tõstmiseks ja kättesaadavuse parandamiseks. Toetusmeetmed „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele“ ja „Elanike vaimset tervist toetavate teenuste osutamise toetus kohalikele omavalitsustele“ parandavad kohalikul tasandil psühholoogilise abi osutamist ja leevendavad pandeemiast tulenevat negatiivset mõju Eesti elanike vaimsele tervisele.

Viimased uudised