Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Õiguskantsler Ülle Madise esitas riigikogu rahanduskomisjonile arupärimise seoses auguga maksusüsteemis, kus lasterikastele peredele mõeldud toetuse pealt tuleb maksta tulumaksu. See aga tähendab, et kolmandik toetusest võetakse ära maksudeks.

Madise juhib tähelepanu asjaolule, et Kredexi toetusi ei loeta aastatulu hulka siis, kui neid taotleb juriidiline keha. Kodutoetust lasterikastele peredele, väikeelamute rekonstrueerimise ning küttesüsteemide uuendamise toetust ja elektripaigaldiste renoveerimistoetust makstakse vaid eraisikutele, kelle aastatulu võib toetust saades minna lõhki, vahendab Postimees.

Madise toob välja matemaatilise käigu: näiteks kui 14 000 euro suuruse aastapalgaga inimene saab väikeelamu rekonstrueerimise toetust 15 000 eurot, on tema maksustatav sissetulek 29 000 eurot. Kuna toetus on maksustatav ja ta kaotab ka õiguse maksuvabale tulule, tuleb tal maksta tulumaksu 5800 eurot aastas. See tähendab, et ta peab maksma tulumaksu 4200 eurot rohkem kui siis, kui ta ei oleks saanud Kredexi toetust. Kuna palgatulult ja toetuselt on maksud juba kinni peetud, peab ta tuludeklaradtsiooni alusel juurde maksma 1200 eurot. Pärast seda, kui 15 000 euro suurusest toetussummast on maksud maha arvatud, saab inimene toetusena kätte ainult 10 800 eurot.

Väikese sissetulekuga lasterikka pere igapäevast toimetulekut võib Kredexi toetus ja seoses sellega suurenev maksukohustus isegi halvendada. Õiguskantsleri hinnangul pole selline maksutamine kooskõlas riigikogu põhimõttega sellele sarnaseid toetuseid maksustamises vabastada. Mulluse aasta lõpus vabastas riigikogu nii näiteks maksustamast Euroopa liidu toetused vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamiseks.

Viimased uudised