Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

võru vesi

Võru maakonna veefirma AS Võru Vesi andis klientidele teada, et alates 1. jaanuarist 2023. tõuseb nii vee kui kanalisatsiooni hind.

Kokku kallineb veeteenus üle 5 protsenti.

Alates 01.01.2023 maksab :

Vee tarbimine 1,38 eur/m3 km-ta, 1,66 eur/m3 km-ga

Reovee ärajuhtimine 2,23 eur/m3 km-ta, 2,68 eur/m3 km-ga

Praegune hind on :

Vee tarbimine 1,32 eur/m3 km-ta, 1,58 eur/m3 km-ga

Reovee ärajuhtimine 2,10 eur/m3 km-ta, 2,52 eur/m3 km-ga

Võru Vesi selgitab kodulehel, et veeteenuste praegused hinnad kehtestati 01.10.2022. Käesoleva aasta alguses koostatud ja augustis Konkurentsiameti poolt heakskiidetud veeteenuse hinda arvestatud elektrikulu ei kata ettevõtte info kohaselt täna püsivalt kõrget elektriteenuse hinda.

AS Võru Vesi kasutab igal aastal veeteenuste osutamiseks umbes 2 100 000 kW/t elektrienergiat. Elektrikulu moodustab veeteenuse põhjendatud kuludest ligikaudu 30 protsenti.

Viimasel kahel aastal on ettevõte teinud investeeringuid päikeseparkidesse, Võru reoveepuhasti soojatagastusseadmetesse, maaküttesse. 10 progtsenti energiat toodetakse taastuvenergia allikatest. Antud meetmed on andnud osalist kokkuhoidu, kuid pole võimaldanud piisavalt kaitsta ettevõtet ja tarbijaid äkilise elektrienergia hinnatõusu eest.

Seoses eeltooduga on veeteenuse hinna muutmine möödapääsmatu, et arendada ühisveevärki ja -kanalisatsiooni ning pakkuda kvaliteetset ja jätkusuutlikku teenust nii täna kui ka tulevikus, edastab ettevõte.

Viimased uudised