Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Inga Kõue. Foto: Startup Estonia

Startup Estonia haridustehnoloogia sektori juht Inga Kõue kirjutab arvamusloos, et hüppeliselt kasvanud tehnoloogia kasutus seab väljakutseid tänastele noortele nii õppimisel kui ka eriala valikul ning Eesti ja kogu maailm vajavad innovatsiooni eestvedajaid.

Järgneb Inga Kõue arvamuslugu:

Täna tundub mõeldamatu, et teises riigis olevale sõbrale sõnumi saatmiseks tuleks minna postkontorisse ja saata telegramm või sõbra kinno kutsumiseks minna tema koduukse taha. Aga just selline oli meie elu vaid mõnikümmend aastat tagasi.

Infoajastu on muutnud seda, kuidas me õpime ja töötame, kuidas omavahel igapäevaselt suhtleme ja ringi liigume. Hüppeliselt kasvanud tehnoloogia kasutus seab väljakutseid tänastele noortele uute ametite omandamisel.

Eesti ja kogu maailm seisab väljakutsete ees, mis nõuavad innovatsiooni eestvedajaid – tehnilise vaistu ja teadmistega inimesi, kes on võimelised kaasaegse tehnoloogia abil lahendama elulisi probleeme, rakendama energiasäästlikke lahendusi ning arendama tarka tehisintellekti. Samas on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia spetsialistide puudust tööturul teravalt tunda juba täna ning tehisintellekti kiire tulek vaid süvendab seda. MATIK (varem kasutatud ingliskeelne lühend STEAM) ehk matemaatika, teaduse, tehnoloogia, inseneeria ning kunsti valdkondi ühendavaid spetsialiste ja talente vajatakse kõigis elu- ja majandusvaldkondades.

Mitmed tänapäevased tööd ja elukutsed on asendumas robotitega. Targad muruniidukid, koristusrobotid ja iseteeninduskassad kauplustes on muutunud meie igapäevaelu lahutamatuks osaks. Isesõitvad autodki pole enam kuigi kauge tulevik. Enamik kaasamõtlejaid ei kahtle, et järgmise aastakümne jooksul on toimumas murrangulised muutused, mis loovad täiesti uusi võimalusi. Ka mitmed raportid, näiteks Rakendusliku Antropoloogia Keskuse „Tuleviku tegija teekond” (2018), OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme” (2018), HITSA „Tehnoloogiakompass”(2019), Holon IQ „Education in 2030” (2018) viitavad, et juba lähitulevikus tuleb tööle asujatel valmis olla uuteks oskusteks ja hoiakuteks tehnoloogiarikkas maailmas hakkama saamisel.

Ei ole kahtlust, et tänaste noorte lennukad ideed muudavad juba õige pea meie kõigi tulevikku. Seetõttu on oluline kaasata haridusasutusi üha enam praktilisi väljundeid pakkuvatesse tegevustesse ning viia koolidesse värsket teadmist, millise kompetentsiga tuleviku töötajaid tänased innovatsiooni loovad tehnoloogiaettevõtted vajavad.

Eesti koolides on väga populaarne tegeleda robootikaga, õppida uusi programmeerimiskeeli ning tutvuda 3D-tehnoloogiaga, kuid lisaks tehnilistele teadmistele ja oskustele vajame ka rohkem julgeid ja ettevõtlikke inimesi. Tehnoloogia oskuslik kasutus peab käima käsikäes teadmisega, mis väärtust see loob igale inimesele individuaalselt kui ka ühiskonna arengule tervikuna. Me peame innustama meie noori leiutama ja arendama uusi lahendusi ning kasvatama neis ettevõtlikku eluhoiakut, mille lahutamatuks osaks on ka teistest hoolimine, märkamine ja vastutuse võtmine.

Eesti on hea paik, kus algatada ja teha suuri asju. 2019. aasta lõppedes tegutseb siinmail Startup Estonia andmebaasi andmetel 650 uusi lahendusi loovat iduettevõtet, nende seas ka ligi 35 haridusvaldkonna ettevõtet. Iduettevõtluse mõtteviisi, ettevõtlikkust ja MATIK teemasid edendavaid haridusalgatusi on Eestis juba ligi 20, kes pakuvad lastele ja noortele põnevaid praktilisi programme. Eraettevõtjate initsiatiivil on käima lükatud plaan luua 2020. aastal Eestisse Pariisis kuus aastat tagasi asutatud Ecole 42 kontseptsioonil põhinev IT-talentide, tulevasi tarkvaraarendajaid välja õpetav kool Jõhvi 42. Kõik need näitavad, et huvi ettevõtluse ning hariduses lahendamist vajavate teemade vastu on äärmiselt suur.

Alustades ettevõtlikku järelkasvu kasvatamisega juba varases nooruses, pakkudes uusi ja põnevaid tehnoloogiaga seotud väljakutseid lastele, noortele ning muutusi otsivatele täiskasvanutele, aitame kaasa tuleviku tegijate sünnile ja talendikate inimeste kaasamisele innovatsiooni loomisel. Tulevik on tegijate päralt, kes kohanevad kiiresti muutustega ning ei pelga tehnoloogia laiaulatuslikku kasutust!

Startup Estonia on riiklik programm Eesti startup ökosüsteemi arendamiseks, andes tõuke iduettevõtete tekkimiseks ning rahvusvahelisteks edulugudeks saamiseks. Alates 2019. aasta jaanuarist on Haridus- ja Teadusministeeriumiga käivitatud haridusvaldkonna tegevussuund, mille laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa haridusinnovatsioonile koostöös EdTech (Educational Technology companies) sektori iduettevõtetega ning tutvustada startup-mõtteviisi noorte seas. Startup Estonia programmi viib ellu KredEx.

Rohkem infot leiad: https://startupestonia.ee/edtech-kogukond

Viimased uudised