Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kaitseväelased õppusel Siil22. Kaitseväe pilt

Kaitseminister Hanno Pevkur tutvustas täna valitsusele värsket kaitseväeteenistuse aruannet, mille kohaselt asus 2022. aastal vabatahtlikult ajateenistusse 54 protsenti noortest. See näitab jätkuvalt noorte kõrget huvi ajateenistus läbida.

Kaitseminister Pevkur märkis, et möödunud aasta oli seoses COVID-19 pandeemia ja Ukraina sõja tõttu väljakutsete rohke. Samas näitab vabatahtlikult ajateenistusse asunud noorte protsent jätkuvalt kõrget taset. „Kõrge vabatahtlikkuse protsent ilmestab noorte soovi ja oskust planeerida ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida teenistus varakult,” sõnas Pevkur.

Kaitseressursside Ameti peadirektori Anu Rannaveski sõnul on üheks vabatahtlikkuse kasvu põhjuseks projektid klassiga ja sõpradega ajateenistusse, kus noored saavad asuda ajateenistusse koos oma tuttavatega ning läbida vähemalt sõduri baaskursuse üheskoos. „Eelmisel aastal alustas teenistust 30 klassi ja 33 sõpruskonda ehk projektide peale kokku 451 noort,” kommenteeris Rannaveski. Ta lisas, et sel aastal alustab teenistust juba 42 klassi ja 63 sõpruskonda.

Eelmisel aastal asus ajateenistusse 3342 noort, kelle hulgas oli 50 naist ning ajateenistusest väljalangemise protsent püsis jätkuvalt madal ehk 4,7%. 2023. aastal on planeeritud ajateenistusse suunata 3710 kutsealust, mis on läbi ajaloo suurim arv.

Ajateenijate seas läbi viidud kompleksuuringust selgus, et üldine rahulolu ajateenistusega on võrreldes eelmise aastaga kasvanud. Ajateenijatest pool või enam olid väga või pigem rahul enamiku aspektidega oma teenistuses. Kõige rohkem olid noored rahul ajateenijate omavaheliste suhetega, samuti üldiste olmetingimustega. Ajateenijatest vastas 70% teenistuse alguses ja 75% teenistuse lõpus, et peab ajateenistuse läbimist Eesti riigi julgeoleku jaoks kindlasti või pigem vajalikuks.

2022. aasta lõpus oli ametis 3356 tegevväelast ning ajateenistuse lõpetanutest jätkas tegevteenistuses 178 noort. Eelmisel aastal osales õppekogunemisel 66,4% ning lisaõppekogunemisel „Okas 2022” 66% kutsututest.

Rannaveski ütles, et ühe olulise muudatusena võttis riigikogu vastu kaitseväeteenistuse seaduse muudatused, mis annavad võimaluse kaitseväekohustuslaste terviseseisundi hindamise reformiks ning asendusteenistusele reservsüsteemi loomiseks, mis rakendusid 1. aprillist.

„Muuhulgas on edaspidi terviseseisundi hindamine kaitseväekohustuslase jaoks vähekoormavam ning meditsiinipersonali ressurssi optimeeriv. Lisaks on käesolevast aastast kehtestatud ajateenijatele kaks uut toetust – autojuhilubade toetus ja eluasemelaenu intresside hüvitamine,“ lisas Rannaveski.

Aruanne on leitav all olevalt aadressilt:

Uuringud ja aruanded – Kaitseressursside amet (kra.ee)

Viimased uudised