Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

minister

Riigihalduse minister Arto Aas esitab valitsusele ettepanekud, kuidas muuta haldusreformi järel kohalike omavalitsuste rahastamist.

„Soovime, et üle Eesti oleks olemas võimalused heal tasemel avalikke teenuseid pakkuda,” ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Selle juures tuleb arvestada, et teatud kohalike teenuste kulud on suuremad tagamaadel väljaspool keskusi.”

Kavandatavate muudatustega saaks Aasa sõnul 2026. aastaks suurendada ääremaaliste, hõreda asustuse ja väiksemate tuludega omavalitsuste sissetulekuid rohkem kui 100 miljoni euro võrra, teatas rahandusministeerium.

Tasandusfondi kujundamisel tuleks edaspidi arvestada, et omavalitsustel, mille elanikud paiknevad hajusalt, kulub avalike teenuste osutamiseks rohkem raha. Edaspidi hakatakse neile ka tasandusfondist selle võrra rohkem raha andma.

Ühtlasi peaks tasandusfond senisest rohkem toetama suurema laste ja noorte osakaaluga piirkondi, kuna noortega seotud kulude osatähtsus on aastate jooksul tõusnud.

Riigihalduse minister teeb valitsusele ettepaneku suurendada füüsilise isiku tulumaksust kohalikele omavalitsustele laekuvat osa aastatel 2019-2023 järk-järgult praeguselt 11,6 protsendilt 0,53 protsendipunkti võrra 12,13 protsendile. Sellega taastataks omavalitsustele minev üksikisiku tulumaksu osa 2009. aasta tasemel ja kõigi omavalitsuste tulumaksulaekumine kasvaks 4,6 protsenti.

Lisaks tuleks omavalitsuste finantsautonoomia suurendamiseks muuta maamaks kohalikuks maksuks, nii et kohalik omavalitsus saaks seada seadusega ette nähtud piires maksumäärasid ning otsustada maksuvabastuste üle.

Uus rahastamise kord on plaanitud rakendada 2019. aasta alguses.

Lõunaeestlane

Viimased uudised