Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kuvatõmmis.

Arenguseire Keskuse loodud Eesti koolivõrgu kaardirakendusest saab vaadata, kus asuvad Eesti koolid ning kus elavad lapsed, samuti näitab rakendus üldhariduskoolide põhinäitajaid viimasel viiel aastal ning võimaldab simuleerida koolide tulevikku tänaste sündimusnäitajate põhjal.

Valminud kaardirakendusest saab kasutaja vaadata koolide olulisemaid näitajaid nagu näiteks laste ja õpetajate arv ning nende vanus, kvalifitseeritud õpetajate osakaal koolis, samuti võrrelda visuaalselt laste paiknemist kooli suhtes ehk kui palju lapsi jääb koolist 25 ja 45 minuti sõidu kaugusele.

Arenguseire Keskuse eksperdi Eneli Kindsiko sõnul on esmakordselt võimalik saada mitmekesine tervikpilt Eesti koolivõrgust. „Eesti koolivõrk on suuresti loodud aastakümneid tagasi, mil sündimus oli oluliselt kõrgem kui täna ning koolid on suuresti loodud sinna, kus rahvastik paiknes mitukümmend aastat tagasi. Täna on aga muutunud nii rahvastiku paiknemine kui ka kohalike omavalitsuste ehk koolipidajate halduspiirid,” ütles Kindsiko ning lisas, et koolivõrgu kaasajastamine tähendab otsuste tegemist mitmekümneks aastaks. „Esikohal peab olema lastele parima haridustuleviku tagamine, sõltumata sellest, kus laps elab,” rõhutas ta.

Eesti koolivõrgu kaardirakendusest selgub näiteks et mõnes Eesti piirkonnas on ülekatted ehk mitmed koolid püüavad hõrenevalt alalt samu lapsi. Teistes piirkondades on aga selgelt näha koolide puudust.

Kaardirakenduse abil saab kasutaja tänaste sündide baasil simuleerida ka Eesti koolide tulevikku ehk kui palju lapsi konkreetse kooli korjealasse võiks tulevikus jääda ning kui suurt kooli ja kuhu oleks mõistlik antud piirkonnas luua.

Kindsiko tõi välja, et tänased gümnaasiumilõpetajad on sündinud ajal, mil sündimus oli Eestis ligi 15 000 last aastas, kuid eelmisel aastal sündis Eestis alla 11 000 last ehk ca 27% vähem. „Laste arvu kahanemine on kõige suurem maapiirkondades, mistõttu vajavad kohalikud omavalitsused üle Eesti uusi haridusmudeleid, et haridusteenus maapiirkondadest ei kaoks. Seda enam, et Eestis on ca 10% õpetajatest pensioniealised ning oleme selle näitajaga Euroopa tipus. Eestis aga on enim pensioniealisi õpetajaid Lääne, Rapla ja Jõgevamaa maakonnas,” sõnas  Kindsiko.

Seega, Eesti väljakutseks on nii kahanev õpilaste arv kui ka napp õpetajate järelkasv. Kaardirakendus pakub võimalust näha, kui palju võiks kohalikud omavalitsused omavahel koolipidamisel koostööd teha. „Eesti eeliseks on väiksus, mistõttu peaksime oluliselt agaramalt mõtlema ja proovima uudseid lahendusi KOVide koostöös, eeskätt alternatiivina koolide sulgemisele,” ütles Eneli Kindsiko.

Kaardirakendus valmis uurimissuuna  „Õpetajate järelkasvu tulevik” raames. Uurimissuunas käsitletakse seniseid trende ja erinevaid võimalikke edasisi arengusuundi, samuti põhimõttelisi poliitilisi valikuid õpetajate järelkasvuga seotud küsimustes ning tuuakse esile kesksed määramatused ja võtmetegurid, millest sõltub õpetajate järelkasv Eestis aastani 2040. Uurimissuuna raportiga saab tutvuda siin: https://arenguseire.ee/uurimissuunad/opetajate-jarelkasvu-tulevik/

 Eesti koolivõrgu kaardirakendus asub siin: https://arenguseire.ee/koolivorgu-kaardirakendus/

Arenguseire Keskus on ühiskonna ja majanduse tulevikuarenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu juures. Keskus viib läbi erinevatel teemadel uurimisprojekte, mille eesmärk on ühiskonna pikaajaliste arengute analüüsimine ning uute trendide ja arengusuundade avastamine.

Viimased uudised