Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu rahuldas AS-i Võru Vesi poolt esitatud projekti „Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimine“ rahastamise taotluse, mis tähendab, et Antsla linn, Lusti küla ja Kobela alevik saavad uuendatud reoveepuhasti.

Projekti eesmärgiks on rekonstrueerida Antsla linna amortiseerunud reoveepuhasti, kus hetkel puhastatakse Antsla linna ja Lusti küla ühiskanalisatsiooni klientide reoveed.

Antsla linna reoveepuhasti on ehitatud 80-ndate aastate keskel, osaliselt on seadmeid uuendatud 2000-ndal aastal. Projektiga ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastav reoveepuhasti, kuhu pärast ehitustöid on võimalik juhtida ka Kobela aleviku reoveed. Reoveepuhasti uuendamisega väheneb puhastist väljuv reostuskoormus, mis tagab puhtama looduskeskkonna. Projektiga tagatakse Antsla reoveepuhastis nõuetekohane lämmastiku ja fosfori ärastus, millele hakkavad alates 2019. aastast kehtima piirmäärad, mida olemasolev reoveepuhasti ei suuda tagada.

AS Võru Vesi korraldab esmalt projekteerimishanke ning pärast projekti valmimist tehakse ehitushange. Ehitusprojekt koostatakse 2019. aasta kevadeks ja ehitustööd valmivad 2020. aasta suveks. Projekti eeldatav maksumuseks kokku on 1 397 965,70 eurot ilma käibemaksuta, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus finantseerib 1 113 200,09 eurot. Projekti aitab ellu viia Antsla vald, kes tagab projekti omaosaluse finantseerimise.

Varasemalt on Antsla linnas rekonstrueeritud suurem osa ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme ning välja ehitatud liitumise võimalused enamustele hoonestatud kinnistutele.

AS Võru Vesi on määratud Antsla valla vee-ettevõtjaks alates 2013. aastast. Kokku osutab AS Võru Vesi veeteenuseid 40 tegevuspiirkonnas.

Viimased uudised