Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

vastseliina

Kuigi haldusreformi piirkondlik komisjon tegi valitsusele ettepaneku liita omavahel ühineda soovivad Vastseliina ja Orava vald loodava Võhandu vallaga, on viimasel ajal tehtud lobitööd, et Vastseliina ja Orava valla ühinemine katki jääks.

„Arvestades, kui tõsiselt on omavalitsused haldusreformi suhtunud, pean sellist mõjutamist kohalike kogukondade tehtud otsuste ja töö suhtes lugupidamatuks,” teatas Võru maavanem Andres Kõiv.

Nimesid ja üksikasju avaldamata on riigikogu liikmed Kõivu sõnul viimasel ajal kohalikke inimesi hirmutanud väidetega, mis ei vasta tõele.

„Loomulikult on igal pool külasid ja inimesi, kes tunnevad tugevamat seost muude piirkondadega, aga näiteks Orava valla konkurentsitult suure osalusprotsendiga [rahva]küsitlus, kus 82 protsenti inimesi toetas liitumist Vastseliinaga, näitab selgelt, millises suunas Orava ühineda soovib,” lausus Kõiv.

Vastseliina hoiab Võru poole

Vastseliina vallavanem Raul Tohv jääb teemat kommenteerides napisõnaliseks, öeldes, et Vastseliina ja Orava vald on esitanud valitsusele ühinemistaotluse, mille kinnitamist oodatakse.

„Muidugi on väikest virvendust ka siin,” lisas ta Lõunaeestlasele.

„Teada on, et kuna meie [Vastseliina-Orava] suhtes algatatakse sundliitmine, siis see peaks olema Võru suunal,” kinnitas Tohv. „Oleme alati Võru poole liikunud.”

Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi 9. jaanuaril valitsusele ettepaneku Vastseliina ja Orava valla liitmiseks Sõmerpalu, Võru ja Lasva valla ühinemisel loodava Võhandu vallaga.

Teoreetiliselt on valitsusel võimalik aga jätta Orava ja Vastseliina valla omavaheline ühinemisplaan heaks kiitmata ning liita need vallad mõne teise valdade grupiga. Vastseliina-Orava ühinemiskava peaks valitsuse istungile jõudma veebruaris.

Arved Breidaks

Viimased uudised