Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

andres kõiv

Võru maavanem Andres Kõiv rõhutas kohtumisel riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni esimehe Raivo Aegiga politsei ja kogukonna vahelise koostöö olulisust.

Kõiv andis neljapäeval maavalitsust külastanud Aegile ülevaate maakonna turvalisuse tegevuskava täitmiseks tehtavast tööst, toonitades, et juba ainuüksi avatum hoiak ja suhtlus kasvatavad inimeste usaldust politsei vastu.

„See omakorda hõlbustab korravalvurite tööd ja parandab inimeste turvalisust,” lausus Kõiv.

Raivo Aegi sõnul tähendab turvalisus ennekõike elukeskkonda, milles inimene tunneb ennast kaitstult ja kus on tagatud tema ohutus ja kaitstus kõigis situatsioonides.

„Turvalisuse kujundamisel muutub üha tähtsamaks politsei ja kogukonna koostöö, mis võimaldab ühest küljest personaalsemat tähelepanu inimeste turvalisusele, teisalt vähendab sellele tehtavaid kulutusi,” lausus Aeg.

Lõunaeestlane

Viimased uudised