Tel, WhatsApp +37258973482‬
info@lounaeestlane.ee

Kagu-Eestis ametnike välitööde raames toimunud raha ja strateegia seminaril pakuti teiste ideede hulgas välja programm, mis kutsuks noori pärast õpinguid tagasi koju, et nad panustaksid kodukandi arengusse. 

Seminari käigus pakkus paljude teiste mõtete seas siseministeeriumi kodakondusus-ja rändepoliitika osakonna nõunik Kerli Zirk välja idee luua äraoleku pakett „Tagasi koju“, mille eesmärk oleks hoida kodukandist lahkunud noortega tihedat sidet, et nad naaseksid pere luues oma kodukanti. „Lisaks teavitustele kohalikust elust, saaksid koduvallast lahkujad ka kodukandiga seotud „rännumoona“, mis hoiaks meeles kohalikku saadust,” kirjeldas Zirk.

Teiste põnevate Kagu-Eesti piirkonna elavdamise ideede hulgas käidi välja võimalus luua ühiseid kaugtöökohti ametnikele ja ettevõtjatele, et eri sektorid nii üksteisele lähemale tuua.

Samuti võiks ühe ettepaneku järgi edendada teadmussiiret Tartust, mis on Põlva, Valga ja Võru maakonnale kõige lähem suur teaduskeskus. Hariduse valdkonnas rõhutati rahatarkuse ehk finantskirjaoskuse õpetamist koolides ning noortele ühtsete võimaluste ja enesetäienduse tagamisele haridussüsteemis.

„Meie kõige olulisem ressurss on inimene ning me peame üheskoos pingutama selle nimel, et tagada meie inimeste heaolu nii mitmekesiste töövõimaluste, haridusvõimaluste ning heade elutingimuste näol,“ ütles Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. „Kagu-Eestil on võrreldes muu Eestiga oma võlud, kuid on ka oma valud. Kui iga seminaril osaleja saab siit kaasa kasvõi ühe uue mõtte või idee ning viib selle ellu, on seminar oma eesmärki täitnud. Annami ütekuun Kagu-Eestile vunki mano!“

Võrumaal Rogosi mõisas Ruusmäe külas toimunud raha ja strateegia seminar oli seotud pikaajalise strateegiaga „Eesti 2035“, et korjata mõtteid ja ideid vajalike reformide kaardistamiseks.

Seminari parimad ideed viiakse Tõrvas 15.–16. augustil toimuvatele „Vunki mano!“ loometalgutele, kus neid edasi arendatakse ning paremini läbi mõtestatakse. Loometalgud on ametnike välitööde lõpusündmus, kus sõelutakse välja parimad ettepanekud ning arendatakse neid edasi kohapeal loodavate meeskondade toel.

Raha ja strateegia seminaril käsitlesid riigiametnikud, linnade-valdade esindajad, ettevõtjad ja kogukonnaaktivistid Põlva, Võru ja Valga maakonna murekohti, mille hulka kuuluvad puuetega inimeste rohkus, tööjõupuudus ja ebapiisavad transpordiühendused. Osalejad tõstsid positiivsena esile hajaasustuse programmi, mis on nii populaarne, et kõigile taotlejatele sellest raha ei jätku.

Seminaril toimunud arutelude käigus püüti leida probleemidele lahendusi ning muutusi, mis muudaks piirkonna veel atraktiivsemaks aastaks 2035. Arutleti, milliste vahendite ja lahendustega oleks võimalik väljapakutud muutusi ellu viia.

Ametnike välitööd on töömeetod, et tuua ühise laua taha Kagu-Eesti kohalikud omavalitsused ja eestvedajad ning ministeeriumid ja riigiametid. Välitööde programmi käigus 8.–16. augustini räägitakse läbi vastastikused ootused ja võimalused Kagu-Eesti arengueeldusi parandada.

Viimased uudised